Thành phố đảm bảo phục vụ tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày 26 tháng 02 năm 2021

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, thời điểm này, thành phố Sơn La đang tích cực chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện, Thành phố đã thực hiện xong Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất và chuẩn bị điều kiện cho Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai đảm bảo đúng tiến độ, quy trình, quy định.

 

 

Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử Thành phố chuẩn bị tài liệu tập huấn công tác bầu cử.

 

Ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ thành ủy nhanh chóng thành lập Ban chỉ đạo công tác bầu cử (gồm 15 đồng chí), xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện; UBND Thành phố thành lập Ủy ban bầu cử (gồm 13 đồng chí), phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; hướng dẫn các xã, phường trên địa bàn thành lập Ủy ban bầu cử và ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử ở địa phương đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, thành lập 4 tổ giúp việc, gồm: Nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thông tin tuyên truyền; đảm bảo cơ sở vật chất; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội để phục vụ công tác bầu cử.


Đồng chí Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND Thành phố, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Thành phố, cho biết: Chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban chỉ đạo đã tập trung tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ thành ủy chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành phố về công tác bầu cử, tập huấn công tác bầu cử cho toàn thể đội ngũ cán bộ; tham mưu cho Thành ủy làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp.


Cùng với đó, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại các xã, phường nghiêm túc, đúng trình tự các bước theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Hiện, Thành phố đang rà soát số lượng cử tri tại mỗi địa điểm bỏ phiếu; ấn định xong số đơn vị bầu cử; bàn giao các loại con dấu bầu cử.


Đối với công tác chuẩn bị nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện Đề án về cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu HĐND cấp thành phố và cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. 


Đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã hoàn thành công tác hiệp thương lần thứ nhất về cơ cấu, số lượng, thành phần người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND Thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; theo đó, số người được giới thiệu ứng cử là 64 người, dự kiến giới thiệu chính thức là 51 người tại 9 đơn vị bầu cử để bầu 30 đại biểu HĐND Thành phố. 100% các xã, phường đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu 576 đại biểu ứng cử; trong đó, dự kiến đại biểu chính thức tham gia ứng cử là 452 người tại 78 đơn vị bầu cử để bầu 267 đại biểu HĐND 12 xã, phường.

 

 Đồng chí Lê Mạnh Hiếu, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Chiềng Lề, cho biết: Phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên phụ trách 6 đơn vị bầu cử; tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, thống nhất lựa chọn, giới thiệu 47 người ra ứng cử, dự kiến giới thiệu chính thức 36 người để bầu 21 đại biểu HĐND phường, đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý. Phường đang triển khai công tác rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cho việc niêm yết danh sách cử tri theo quy định.


Hiện nay, Thành phố đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần hai và tiến đến Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của người ứng cử; tổ chức công bố số đơn vị bầu cử, danh sách người ứng cử, tổ chức thành lập Ban bầu cử HĐND cấp thành phố và 12 xã, phường; đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, tiếp nhận và giải quyết tốt các ý kiến, kiến nghị, đơn thư khiếu nại của công dân. Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, từ đó tích cực tham gia bầu cử vào ngày 23/5 tới đây.

 

Tìm kiếm theo ngày