Thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp trẻ xã Hua Păng

Ngày 25 tháng 03 năm 2020

Ngày 24/3, Đoàn xã Hua Păng (Mộc Châu) đã tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ khởi nghiệp trẻ xã Hua Păng.Ban Thường vụ Huyện đoàn Mộc Châu và lãnh đạo xã Hua Păng (Mộc Châu) tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ khởi nghiệp trẻ xã Hua Păng.

Ảnh: Tú Uyên (Huyện đoàn Mộc Châu)

 

Câu lạc bộ có 9 thành viên, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện. Ngay sau khi thành lập, Câu lạc bộ sẽ triển khai phương án hoạt động năm 2020 với chủ đề “Trồng, chăm sóc, nâng cao hiệu quả về y học và kinh tế từ cây dược liệu xạ đen”; lên kế hoạch xây dựng mô hình mẫu với diện tích 5.000 m² tại bản Suối Ngõa, xã Hua Păng; tháng 10/2020 sẽ tiến hành nghiệm thu, đánh giá và tiến tới mở rộng mô hình trong những năm tiếp theo.


Đây là Câu lạc bộ được Huyện đoàn Mộc Châu chỉ đạo tổ chức làm điểm thuộc Chương trình đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020. Mục đích nhằm thu hút, tập hợp thanh niên, tạo điều kiện giúp đoàn viên, thanh niên phát huy sức trẻ, sự sáng tạo trong phát triển kinh tế, có những mô hình khởi nghiệp thành công.

Tìm kiếm theo ngày