Thẩm tra nội dung trình Kỳ họp lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa XV

Ngày 03 tháng 12 năm 2021

Ngày 3/12, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra nội dung trình Kỳ họp lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV.


Để thích ứng với trạng thái bình thường mới theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, vai trò của “Tổ Covid-19 cộng đồng” là một trong những lực lượng tiên phong. Hiện nay, các huyện, thành phố đã thành lập Tổ Covid-19 cộng đồng tại các bản, tiểu khu, tổ dân phố. Tuy nhiên, các quy định của Chính phủ và chính sách hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19, những người tham gia hoạt động tại Tổ Covid-19 cộng đồng chưa được quy định.


Từ thực tiễn nêu trên, việc trình HĐND ban hành Nghị quyết “Quy định chính sách hỗ trợ hoạt động của Tổ Covid-19 cộng đồng tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19” là thực sự cần thiết. Theo Tờ trình của UBND tỉnh, quy định rõ mức hỗ trợ thành viên tham gia Tổ Covid-19 cộng đồng. Theo đó, Tổ Covid - 19 cộng đồng tại địa bàn phường, thị trấn, thị tứ, bản ở trung tâm xã (tối thiểu 40 hộ/tổ và tối đa 79 hộ/tổ) mức hỗ trợ 250 - 400 nghìn đồng/tổ/tháng; Tổ Covid-19 cộng đồng tại địa bàn xã (tối thiểu 40 hộ/tổ và tối đa 79 hộ/tổ) mức hỗ trợ từ 300 - 450 nghìn đồng/tổ/tháng. Thời gian chi trả chính sách theo tháng hoạt động thực tế được Ban Chỉ đạo Covid-19 các cấp duyệt; nguồn kinh phí ngân sách địa phương theo phân cấp…


Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khẩn trương điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện Tờ trình, để trình Kỳ họp lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tìm kiếm theo ngày