Thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

Ngày 17/1, Ban Pháp chế của HĐND tỉnh đã tổ chức Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

                                 


Hội nghị thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV.

           

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc hoàn trả nguồn cải cách tiền lương ngân sách tỉnh từ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021. Theo đó, hoàn trả số tiền từ nguồn kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ theo Công văn số 1643/BTC-NSNN ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính, cho nguồn kinh phí cải cách tiền lương ngân sách tỉnh năm 2021 đã tạm ứng chi tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2021 theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh.

           

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, khẩn trương điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình Kỳ họp chuyên đề lần thứ năm, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tìm kiếm theo ngày