Tham mưu xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng

Những năm qua, Đảng bộ Phòng Chính trị (Bộ CHQS tỉnh) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tham mưu cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức.


Kiểm tra nhận thức chính trị chiến sỹ mới. 

             

Thượng tá Phạm Thế Tân, Chủ nhiệm chính trị, Bí thư Đảng ủy Phòng Chính trị, cho biết: Cùng với làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, nội dung công tác Đảng, công tác chính trị, đơn vị chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật, quản lý rèn luyện cán bộ, chiến sỹ, duy trì nền nếp chính quy. Đồng thời, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Nhiệm kỳ qua, 100% cán bộ, đảng viên Phòng Chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 2 năm liên tục, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu II tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.

             

Trong công tác xây dựng Đảng, Phòng đã tham mưu với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác cán bộ; chấp hành nghiêm nguyên tắc trong đánh giá, điều động, bổ nhiệm; đề bạt, thăng quân hàm, nâng lương đối với cán bộ các cấp; triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tham mưu tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thường trực và dự bị động viên (DBĐV) đúng đối tượng, bảo đảm chỉ tiêu trên giao. Hằng năm, thực hiện chặt chẽ việc đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức Đảng; công tác phát triển Đảng trong lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV được chú trọng; từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ quân sự tỉnh đã kết nạp được 540 quần chúng ưu tú vào Đảng, mở 7 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và 7 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng. Hằng năm, có gần 95% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95,2% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 28,1%, trong DBĐV đạt 19,6%.

             

Trong công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội và các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, Phòng Chính trị đã tham mưu quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội; phối hợp giải quyết tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định. Từ năm 2015 đến nay, đã giải quyết chế độ cho 225 đối tượng, với tổng số tiền trên 991 triệu đồng theo chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương; giải quyết chế độ cho 2.654 đối tượng, với trên 23 tỷ đồng theo chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào; giải quyết chế độ cho 27.659 đối tượng, với số tiền gần 58 tỷ đồng chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đề nghị công nhận liệt sỹ cho 2 đồng chí; rà soát, bổ sung hồ sơ 2.915 liệt sỹ; tìm kiếm, quy tập 10 hài cốt liệt sỹ; báo cáo công nhận thương binh cho 9 đối tượng; phụng dưỡng, chăm sóc 1 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

             

Cùng với các đơn vị trong toàn lực lượng, Phòng Chính trị đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực các phong trào thi đua, như: “Dân vận khéo”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT. 5 năm qua, Phòng đã tham mưu Bộ CHQS tỉnh làm chủ đầu tư thi công xây dựng và bàn giao 4 công trình nhà ăn, nhà bán trú; xây dựng 14 nhà đồng đội, cứng hóa gần 75 km đường giao thông nông thôn; tổ chức 12 đợt hành quân bảo vệ biên giới mùa khô; tổ chức Chương trình “Xuân Biên cương”, “Tết quân dân”, xây dựng tốt mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa quân với dân trên địa bàn...

             

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ Phòng Chính trị tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực công tác chuyên môn, kỹ năng công tác Đảng, công tác chính trị và kinh nghiệm công tác quân sự địa phương, kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện.

Tìm kiếm theo ngày