Thẩm định hồ sơ xã Chiềng Sàng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 25 tháng 11 năm 2019

Ngày 25/11, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 đã kiểm tra thực tế và dự thẩm định hồ sơ xã Chiềng Sàng (Yên Châu) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.


Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

thăm mô hình trồng đu đủ ruột đỏ tại bản Mai Ngập, xã Chiềng Sàng.

 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2019, xã Chiềng Sàng đã huy động trên 26 tỷ đồng, trong đó trên 5 tỷ đồng là vốn ngân sách Nhà nước, 6 tỷ đồng ngân sách huyện và 15,3 tỷ đồng do nhân dân đóng góp để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã Chiềng Sàng đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao; thu nhập bình quân đạt trên 32 triệu đồng/người/năm… 

 


Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

kiểm tra tiêu chí số 16 về văn hóa trên địa bàn xã Chiềng Sàng.


Sau khi rà soát từng chỉ tiêu, tiêu chí và trực tiếp kiểm tra thực tế các tiêu chí, các thành viên Đoàn thẩm định đã đánh giá cao những nỗ lực của xã Chiềng Sàng và huyện Yên Châu trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện Yên Châu và xã Chiềng Sàng hoàn thiện hồ sơ thủ tục trình UBND tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tìm kiếm theo ngày