Thẩm định hồ sơ xã Chiềng Hắc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 09 tháng 11 năm 2019

Ngày 9/11, Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020 do đồng chí Phạm Anh Hữu, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra thực tế và dự thẩm định hồ sơ xã Chiềng Hắc (Mộc Châu) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.Hội nghị thẩm định hồ sơ xã Chiềng Hắc (Mộc Châu) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2019, xã Chiềng Hắc đã tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng nông thôn mới tới toàn thể nhân dân; huy động trên 110 tỷ đồng, trong đó trên 6 tỷ đồng là vốn ngân sách tỉnh, trên 83 tỷ đồng ngân sách huyện, gần 21 tỷ đồng vốn do nhân dân đóng góp để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay xã Chiềng Hắc đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Tại Hội nghị, xã Chiềng Hắc đã đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh và huyện Mộc Châu thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 

 


Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh thăm mô hình trồng bưởi da xanh

tại bản Ta Niết, xã Chiềng Hắc (Mộc Châu).

 


Đoàn thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh

thăm đường giao thông bản Ta Niết, xã Chiềng Hắc (Mộc Châu).


Đoàn thẩm định đã đánh giá cao những nỗ lực của xã Chiềng Hắc và huyện Mộc Châu trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đề nghị Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện Mộc Châu và xã Chiềng Hắc tiếp tục rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện hồ sơ đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới; huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị và nhân dân tham gia giữ vững và tiếp tục nâng cao hơn nữa các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn.

Tìm kiếm theo ngày