Tập trung nắm bắt và định hướng tốt dư luận xã hội

Ngày 07 tháng 01 năm 2022

Ngày 7/1, Huyện ủy Quỳnh Nhai đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022.Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với nhân dân xã Mường Giôn (Quỳnh Nhai).


Năm 2021, Huyện ủy Quỳnh Nhai đã duy trì hoạt động hiệu quả của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội, nắm bắt, phản ánh kịp thời các vấn đề dư luận quan tâm; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh từ cơ sở. Trong năm, các cộng tác viên đã tiếp nhận 20 lượt vấn đề phản ánh về văn hóa, xã hội; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoạt động của hệ thống chính trị, cán bộ, công chức, đảng viên, môi trường và các vấn đề khác...


Năm 2022, Huyện ủy Quỳnh Nhai tập trung xây dựng, kiện toàn mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội; chủ động cung cấp thông tin kịp thời cho đội ngũ báo cáo viên dư luận để chủ động, linh hoạt trong tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Bên cạnh đó, tập trung nắm bắt thông tin, trao đổi, giải đáp thắc mắc, nhất là những thông tin trái chiều; đồng thời, kiến nghị, đề xuất cấp trên các giải pháp thích hợp góp phần định hướng dư luận xã hội. 

Tìm kiếm theo ngày