Tập huấn, phổ biến Luật Dược, Luật Khám, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành luật

Ngày 24 tháng 04 năm 2018

Trong 3 ngày (19, 21 và 22/4), Sở Y tế đã tổ chức 3 lớp tập huấn, phổ biến Luật Dược, Luật Khám, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành luật cho hơn 700 y sỹ, bác sĩ, dược sĩ các cơ sở khám, chữa bệnh, đại diện các nhà thuốc trên trên địa bàn tỉnh.


 

Tập huấn, phổ biến Luật Dược, Luật Khám, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

 

Tại các lớp tập huấn, các học viên đã được phổ biến một số điều của Luật Dược 105/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội; Nghị định 54/2017/TT-BYT ngày 8/5/2017; Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013; Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 và Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ; các Thông tư của Bộ Y tế và giải đáp những thắc mắc về một số điều của Luật, các văn bản quy định thi hành Luật; quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, Luật Khám, chữa bệnh; quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; quy định về kê đơn thuốc, sử dụng thuốc và quản lý giá thuốc...


Qua các lớp tập huấn, học viên được trang bị thêm những kiến thức pháp luật về hành nghề kinh doanh trong lĩnh vực y tế, qua đó hoạt động đúng quy định của pháp luật.


Hạnh Vi (CTV)

Tìm kiếm theo ngày