Tập huấn chuyên sâu về Luật Tiếp cận thông tin cho 40 học viên

Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Ngày 19/10, UBND Thành phố phối hợp Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức tập huấn trực tuyến chuyên sâu về Luật Tiếp cận thông tin và Quy định về tiếp cận thông tin trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho 40 học viên là chuyên viên các phòng, đơn vị chuyên môn, phó chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn.

                                 


Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu Thành phố.

           

Các học viên được phổ biến, nghiên cứu Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và tiếp cận thông tin, công khai thông tin trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; phụ lục "nội dung công việc mỗi cơ quan Nhà nước cần làm để thực hiện công khai và cung cấp thông tin theo yêu cầu". Qua đó, giúp học viên nắm chắc kiến thức về Luật Tiếp cận thông tin để tham mưu cho cơ quan, đơn vị, địa phương; chủ động cung cấp thông tin theo quy định, đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân.

Tìm kiếm theo ngày