Tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các hợp tác xã

Ngày 24 tháng 06 năm 2019

Trong 7 ngày (từ 24 đến 30/6), Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các hợp tác xã (HTX) năm 2019. Tham gia lớp tập huấn có 30 giám đốc, phó giám đốc, thành viên của các HTX trên địa bàn tỉnh.Tập huấn bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các HTX trên địa bàn tỉnh năm 2019


Các học viên được nghiên cứu, tiếp thu một số nội dung cơ bản về: Luật HTX năm 2012; mô hình tổ chức, quản lý HTX; kỹ năng hoạch định, chiến lược phát triển HTX; kỹ năng xây dựng, phương án sản xuất, kinh doanh của HTX; hướng dẫn lập hồ sơ xây dựng dự án, vay vốn của các tổ chức tín dụng; các chính sách thuế, phí, lệ phí liên quan... Ngoài ra, học viên còn được đi tham quan, học tập các mô hình tiêu biểu về trồng trọt, chăn nuôi tại các tỉnh: Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An.

Tìm kiếm theo ngày