Tạo tâm thế vững chắc cho một nhiệm kỳ mới với nhiều thành công mới

Ngày 13 tháng 12 năm 2019

Mỗi đại biểu hãy mang quyết tâm hành động của Đại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Khẩn trương xây dựng chương trình hành động, triển khai ngay những nội dung đã được Đại hội thông qua, tạo tâm thế vững chắc cho một nhiệm kỳ mới với nhiều thành công mới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII 

Diễn ra trong thời gian 03 ngày, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam lần thứ VIII đã bế mạc vào ngày 12/12 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Hà Nội.

Tham dự phiên bế mạc có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu bế mạc Đại hội, tân Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VIII Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII tại Đại hội Hội toàn quốc lần thứ VIII; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII; báo cáo về việc không sửa đổi Điều lệ Hội.

Đại hội đã phát huy dân chủ, hiệp thương chọn cử 137 cá nhân có đủ tiêu chuẩn, tiêu biểu cho thanh niên cả nước tham gia Ủy ban Trung ương Hội khóa VIII. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ủy ban Trung ương Hội đã hiệp thương chọn cử 33 ủy viên tham gia Đoàn Chủ tịch; hiệp thương chọn cử 8 Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội.

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, Đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm của Hội nhiệm kỳ 2019-2024, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; đồng hành và phát huy vai trò của thanh niên; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và hai chương trình "Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", "Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh".

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong và Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019 

Đại hội biểu thị quyết tâm của toàn thể hội viên sẵn sàng đi đầu trong mọi khó khăn, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Việt Nam yêu nước, có bản lĩnh, tin tưởng vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; là những công dân tốt; có ý thức kỷ luật, sống có trách nhiệm, giàu lòng nhân ái; chủ động học tập, có khát vọng vươn lên, lập thân, khởi nghiệp, lập nghiệp; hiểu biết về lịch sử, văn hoá, truyền thống đất nước; có đạo đức, lối sống văn minh, sức khỏe, kỹ năng, năng lực làm việc, tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện, dám nghĩ, biết làm; chủ động hội nhập quốc tế…

"Việc triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi tổ chức Hội các cấp, mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình, sáng tạo trong việc cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết tại mỗi cấp.
Mỗi đại biểu hãy mang quyết tâm hành động của Đại hội vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Khẩn trương xây dựng chương trình hành động, triển khai ngay những nội dung đã được Đại hội thông qua, tạo tâm thế vững chắc cho một nhiệm kỳ mới với nhiều thành công mới”, tân Chủ tịch Hội nói.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội; hoa hậu H'Hen Niê thay mặt cho 1.000 đại biểu dự Đại hội đã đọc thư của Đại hội gửi thanh niên Việt Nam, kêu gọi toàn thể thanh niên Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc và thanh niên Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động ở nước ngoài cùng đoàn kết, thi đua yêu nước bằng những hành động thiết thực, cụ thể, từ đó xác định rõ trách nhiệm của bản thân đối với gia đình, xã hội và Tổ quốc./.

Tìm kiếm theo ngày