Tăng cường các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn

Ngày 26 tháng 09 năm 2019

Năm 2019, Chi cục Thuế khu vực Sông Mã - Sốp Cộp được UBND tỉnh giao thu 104 tỷ đồng tại địa bàn huyện Sông Mã; HĐND huyện Sông Mã giao 107,2 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế đã tập trung thực hiện các biện pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao.


Cán bộ Đội thuế liên xã, thị trấn số 1 kiểm tra việc kê khai thuế của hộ kinh doanh ở thị trấn Sông Mã.


Chi cục Thuế khu vực Sông Mã - Sốp Cộp đã tham mưu, đề xuất cho UBND huyện Sông Mã phân bổ dự toán thu ngân sách cho các xã, thị trấn; thực hiện việc thu thuế khoán theo quý đối với cá nhân, hộ kinh doanh, nộp thuế theo phương pháp khoán ổn định. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thu ngân sách với nhiều giải pháp sát với thực tế địa phương, để đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và chống thất thu, hạn chế việc dây dưa, nợ đọng. Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức, như: hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế, tư vấn, giải đáp, đối thoại với người nộp thuế, để hỗ trợ người nộp thuế thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của mình trong việc nộp ngân sách Nhà nước. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính thuế, cải tiến phương pháp thu theo hướng đơn giản, rõ ràng, công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, tiết kiệm thời gian và kinh phí cho doanh nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ việc kê khai của người nộp thuế, phát hiện và xử lý kịp thời những sai phạm trong việc kê khai tính thuế, nộp thuế. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm soát và khai thác tốt nguồn thu, nhất là đối với khu vực ngoài quốc doanh; tăng cường quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, chống thất thu; tập trung rà soát các cá nhân, hộ kinh doanh trên địa bàn mới phát sinh đưa vào quản lý thu thuế...


Đến hết tháng 8/2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 52 tỷ đồng, trong đó các khoản thu lớn là thu thuế công thương nghiệp - dịch vụ ngoài quốc doanh đạt hơn 23 tỷ đồng; thu khác ngân sách đạt hơn 6,338 tỷ đồng; thu từ cấp quyền khai thác tài nguyên nước đạt 5,148 tỷ đồng... Còn các khoản thu thấp là thu tiền sử dụng đất mới đạt 22% dự toán năm UBND tỉnh giao, là do thực hiện đấu giá đất tại một số địa điểm đã được phê duyệt theo kế hoạch còn chậm. Số thu từ thuế CTN-DV (ngoài quốc doanh) chưa đảm bảo theo tiến độ là do hụt thu từ thủy điện. Nguyên nhân trong 8 tháng đầu năm 2019 do nắng hạn kéo dài, lượng mưa thấp, các nhà máy thủy điện không đủ nước phát điện dẫn đến không đạt sản lượng theo kế hoạch.


Trao đổi về việc thu ngân sách trên địa bàn Sông Mã những tháng cuối năm, ông Quàng Văn Chi, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Sông Mã - Sốp Cộp cho biết: Để hoàn thành kế hoạch dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2019 của UBND tỉnh giao là 104 tỷ đồng, trong đó, số thu từ thuế và phí là 64 tỷ đồng, tiền sử dụng đất 40 tỷ đồng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ của Chi cục phải quyết liệt đôn đốc các khoản thuế, phí phát sinh, hạn chế không để phát sinh nợ mới. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên - Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND các xã để xử lý các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; lập danh sách các dự án trên địa bàn không triển khai thực hiện hoặc thời gian triển khai thực hiện kéo dài, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật, đã bị cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế nhưng không chấp hành, báo cáo UBND tỉnh, UBND huyện xem xét đề nghị thu hồi đất, đình chỉ khai thác, thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản...


Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, Chi cục Thuế khu vực huyện Sông Mã - Sốp Cộp đang tập trung cao để hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2019, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Tìm kiếm theo ngày