Tạm dừng hoạt động Tổ công tác liên ngành tại các Trạm kiểm soát

Ngày 20 tháng 10 năm 2021

Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vừa ra văn bản thông báo về việc tạm dừng hoạt động của Tổ công tác liên ngành tại các trạm kiểm soát phương tiện giao thông, phòng chống dịch bệnh Covid-19 các huyện: Vân Hồ, Phù Yên, Thuận Châu. Thời gian bắt đầu từ 12h00 ngày 20/10.

 

Văn bản chỉ rõ, giao Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành tại các Trạm kiểm soát phương tiện giao thông phòng, chống dịch Covid-19 chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thu dọn trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế phục vụ cho các trạm; tổng dọn vệ sinh trước khi rời khỏi trạm. Các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế, biển hướng dẫn thuộc nhiệm vụ của đơn vị nào thì đơn vị đó có trách nhiệm bảo quản.Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Trạm kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 Vân Hồ.

Ảnh: PV


Đồng thời, giao UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị liên quan cùng các Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh tại địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình công dân từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương, phát hiện kịp thời những trường hợp thuộc diện cách ly tập trung hoặc cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để thực hiện cách ly y tế đúng quy định.


Lê Anh

Tìm kiếm theo ngày