Sốp Cộp, Phù Yên: Làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng

Ngày 23 tháng 08 năm 2018

Sốp Cộp hiện có trên 14.567 ha rừng, trong đó có 1.367 ha rừng trồng (1.206 ha rừng phòng hộ, 161 ha rừng sản xuất), hơn 13.200 ha rừng đặc dụng. Nhằm bảo vệ và phát triển rừng, Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên phối hợp với các xã đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ, phát triển rừng qua các cuộc họp bản, hội nghị từ cơ sở... Đồng thời, tăng cường tuần tra, giám sát, bảo vệ, ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Quản lý bảo vệ rừng; duy trì hoạt động 57 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng cấp bản; vận động nhân dân đăng ký trồng rừng...


 

Cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Sốp Cộp kiểm tra rừng sản xuất tại bản Men, xã Dồm Cang.

   Ảnh: Thu Hằng (CTV).

 

Từ đầu năm đến nay, huyện Phù Yên đã tổ chức 96 cuộc tuyên truyền các văn bản pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cấp xã, cho 7.747 lượt người; tuyên truyền vận động các hộ phát dọn cỏ, chăm sóc trên 638 ha rừng, trồng mới thêm 7.205 cây phân tán.


Dự kiến đến hết tháng 8, toàn huyện sẽ trồng mới 220 ha rừng tập trung, bằng 70% kế hoạch trồng rừng năm 2018; ươm hơn 660.000 cây giống lâm nghiệp theo Chương trình 30a và Dự án Bảo vệ và phát triển rừng.


Nhóm CTV

Tìm kiếm theo ngày