Sốp Cộp duy trì phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 05 tháng 09 năm 2018

Sốp Cộp có gần 125 km đường biên giới quốc gia, với 50 mốc quốc giới tiếp giáp với nước bạn Lào; huyện có 4/8 xã biên giới, 24 bản giáp biên, 2 điểm dân cư biên giới... do đó, huyện đặc biệt quan tâm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


 

Cán bộ Đội 7 (Đoàn 326) hướng dẫn nhân dân bản Sam Quảng, xã Mường Lèo (Sốp Cộp) trồng rau cải thiện bữa ăn.


Từ đầu năm đến nay, thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện phối hợp mở 10 đợt tuyên truyền, vận động tại 4 xã biên giới và các xã vùng cao, thu hút 2.205 lượt người nghe phổ biến không vi phạm quy chế biên giới, không vượt biên trái phép, không di cư tự do, không tranh chấp đất đai, không học và truyền đạo trái pháp luật, không trồng và tái trồng cây thuốc phiện, không tàng trữ vũ khí vật liệu nổ... Trong đó, đã vận động nhân dân xã Mường Và giao nộp 175 khẩu súng tự chế; xây dựng nhiều mô hình mới, cách làm hay trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở; tranh thủ già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngay tại cơ sở. Bà Tòng Thị Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chính sách an sinh xã hội cơ bản được thực hiện nghiêm túc. Huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các nhóm liên gia tự quản. Hiện nay, tất cả các xã, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn đều thực hiện tốt công tác đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”...


Bên cạnh đó, huyện còn xây dựng 3 mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, với 127 tổ hòa giải, 318 thành viên; 128 tổ an ninh nhân dân với 585 thành viên và 843 nhóm liên gia tự quản gồm 10.055 thành viên; mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 121 công an xã; tổ chức 2 cuộc gặp mặt để trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuần tra, canh gác, tiếp công dân để kịp thời khắc phục. Thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, huyện đã mở cuộc vận động toàn dân tham gia chuyển hóa địa bàn xã Mường Và; mở 2 cuộc vận động chuyển hóa địa bàn tại bản Cống và bản Nà Khi (xã Mường Lạn); duy trì cuộc vận động cấp xã ở Nậm Lạnh và cuộc vận động chuyển hóa địa bàn tại bản Tin Tốc (xã Dồm Cang). Qua triển khai, hệ thống chính trị của xã, bản được củng cố, kiện toàn, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; hoạt động của lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả; nhân dân tích cực tham gia phòng chống, phát giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Công tác đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy đạt được những kết quả tích cực, nhiều điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn được triệt xóa; công tác phát hiện, quản lý người nghiện ma túy, quản lý hồ sơ người nghiện ma túy đúng quy định, góp phần kiềm chế gia tăng của các loại tội phạm.


Nhờ duy trì tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, huyện Sốp Cộp đã khơi dậy sức mạnh của toàn dân, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tìm kiếm theo ngày