Sốp Cộp: Bê tông hóa 653 tuyến đường

Ngày 07 tháng 09 năm 2018

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huyện Sốp Cộp hiện có 653 tuyến đường giao thông nông thôn được bê tông hóa (1 tuyến đường GTNT đến bản, 652 tuyến đường nội bản, tiểu khu), với tổng chiều dài 64 km. Tổng số tiền đầu tư hơn 56 tỷ đồng (nhà nước hỗ trợ hơn 15 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 41 tỷ đồng) góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo nông thôn; thúc đẩy kinh tế của huyện phát triển.Các tuyến đường ở bản Men, xã Dồm Cang (Sốp Cộp) được bê tông hóa.


Thu Hằng (CTV)

Tìm kiếm theo ngày