Sông Mã làm 4.060 lán cách ly phòng dịch Covid-19

Ngày 20 tháng 09 năm 2021

Để chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid-19, thực hiện phương châm "4 tại chỗ", Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Sông Mã đã xây dựng kế hoạch làm lán cho người lao động từ vùng dịch khi trở về địa phương có nơi cách ly an toàn.



Khu lán tại bản Nà Cần, xã Chiềng Sơ (Sông Mã)


Lán cách ly được thiết kế mẫu, có khu vệ sinh riêng, đảm bảo điều kiện cho 2 người ở. Nhân dân trong bản đóng góp tre, ngày công lao động; các bản trích quỹ của bản mua tấm lợp trị giá 480 nghìn/lán, sau khi hết dịch, các tấm lợp sẽ được thu hồi để hỗ trợ cho hộ nghèo trong bản xóa nhà tạm. Đến ngày 19/9, toàn huyện đã làm được 3.584/4060 lán, phấn đấu đến 25/9 sẽ hoàn thành theo kế hoạch.



Điểm cách ly tập trung được bố trí tại xã Chiềng Phung

 

Thành Lê

Tìm kiếm theo ngày