Sơn La đứng trong top 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Ngày 15 tháng 01 năm 2020

Ngày 15/1, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

 

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành BHXH tỉnh

 

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, tăng cường phối hợp với các ngành, các địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN). Các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đều đạt và vượt kế hoạch BHXH Việt Nam giao. 

 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh chuyển trao Quyết định của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

bổ nhiệm Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho đồng chí Đinh Thanh Tùng

 

Nổi bật là phát triển BHXH tự nguyện lên gần 13.100 người, đạt 112,15% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng hơn 8.300 người so với năm 2018, Sơn La đứng trong top 5 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.

 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh chuyển trao Cờ thi đua của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho BHXH tỉnh


Công tác thu đạt được kết quả tích cực, giảm 5,32% số nợ so với năm 2018. Việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thực hiện kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia thụ hưởng. Tổng số chi các chế độ BHXH, BHYT là 2.574 tỷ đồng, xét duyệt hưởng các chế độ BHXH đúng quy định, kịp thời cho trên 16.900 lượt người, giám định khám, chữa bệnh BHYT cho trên 1.177.600 lượt người, dự toán chi khám chữa bệnh BHYT năm 2019 tại địa phương đã được cân đối.

 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể và cá nhân của BHXH tỉnh

 

Năm 2020, BHXH tỉnh tập trung triển khai các biện pháp hoàn thành các chỉ tiêu, phấn đấu toàn tỉnh số người tham gia BHXH đạt từ 13,5% lực lượng lao động trở lên, tham gia BHYT đạt chỉ tiêu Chính phủ giao là 95,7% trở lên; phấn đấu thu BHXH, BHYT, BHTN vượt từ 1% trở lên…

 

Tại Hội nghị, đã công bố Quyết định số 2269 ngày 23/12/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý đối với đồng chí Đinh Thanh Tùng, Trưởng phòng Chế độ BHXH, giữ chức vụ Phó Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La; công bố Quyết định của Giám đốc BHXH tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đối với một số lãnh đạo cấp phòng, BHXH cấp huyện.

 

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh tặng Kỷ niệm Chương "Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La" cho các cá nhân

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đánh giá cao kết quả ngành BHXH tỉnh đạt được trong năm 2019. Đồng thời, đề nghị ngành BHXH phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các địa phương trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Xây dựng kế hoạch chi tiết để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, nhất là phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm, chú trọng phát triển đối tượng ở các doanh nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

 

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã tặng Cờ thi đua, Bằng khen cho BHXH tỉnh và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020, tặng Bằng khen cho BHXH tỉnh; tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp bảo hiểm xã hội’ cho 5 cá nhân BHXH tỉnh. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể và 1 cá nhân của BHXH tỉnh đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La” cho 5 cá nhân BHXH tỉnh. BHXH tỉnh tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 76 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019; ngoài ra, còn tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 30 cá nhân trong phong trào thi đua chuyên đề phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Tìm kiếm theo ngày