Sở Y tế Sơn La: Triển khai chiến lược Quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 12 tháng 10 năm 2018

Ngày 12/10, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai chiến lược Quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo các huyện, Thành phố; đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh…


 

Hội nghị triển khai chiến lược Quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.


Hiện nay, số người mù trên địa bàn tỉnh có khoảng 21.000 người. Những năm qua, ngành Y tế đã phối hợp với các địa phương trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc mắt cho nhân dân thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa truyền thanh tại các cụm dân cư bằng 3 thứ tiếng Thái, Mông, phổ thông; phát tờ rơi, căng, treo pano, áp phích có nội dung về công tác phòng chống mù lòa… Chỉ đạo củng cố mạng lưới y tế phòng chống mù lòa từ tỉnh đến các huyện, xã; phối hợp với Hội Người cao tuổi tổ chức khám mắt định kỳ cho người cao tuổi trên địa bàn.  5 năm qua (2013-2017) toàn tỉnh đã khám, điều trị mắt cho gần 600 nghìn lượt người. 


Thực hiện Chương trình chiến lược Quốc gia phòng chống mù lòa đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030, thời gian tới, ngành Y tế Sơn La tiếp tục củng cố, kiện toàn các tuyến y tế thực hiện nhiệm vụ chăm sóc mắt; nâng cấp cơ sở hạ tầng, cung cấp các trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu thực hiện các dịch vụ chăm sóc mắt; tăng cường công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế… Phấn đấu đến năm 2030, giảm tỷ lệ mù lòa xuống còn 4,5 người/1000 dân; tăng tỷ lệ phẫu thuật đục thủy tinh thể lên trên 2,5 người/1000 dân; tăng tỷ lệ tật khúc xạ học đường được khám, phát hiện sớm, cung cấp dịch vụ khúc xạ và kính chỉnh tật khúc xạ đạt trên 95%...

Tìm kiếm theo ngày