Sở Y tế: Sơ kết Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân 6 tháng đầu năm

Ngày 17 tháng 06 năm 2019

Ngày 17/6, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân 6 tháng năm 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn; lãnh đạo các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế.Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp thông tin, truyền thông

về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân 6 tháng đầu năm.


6 tháng qua, Sở Y tế đã phối hợp với các cơ quan báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, văn bản chỉ đạo của tỉnh về lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế; công tác dân số - KHHGĐ... Mở các chuyên mục: “Y tế - sức khỏe”, “Dân số và phát triển”, "Y tế" trên sóng Đài PT-TH tỉnh và trên Báo Sơn La... Các cơ quan báo chí đã thông tin kịp thời các hoạt động thuộc lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, kiến thức về phòng, chống bệnh dịch cho cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.Lãnh đạo Sở Y tế tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí

nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019).


Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, thống nhất đưa ra nhiều giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phản ánh kịp thời các hoạt động về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế, văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; trao đổi thông tin, nắm bắt dư luận xã hội liên quan đến hoạt động của ngành Y tế, nhất là những vấn đề nhạy cảm, bức xúc của nhân dân liên quan đến thủ tục hành chính; việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh; phổ biến các kiến thức về chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng; việc áp dụng những thành tựu lĩnh vực y học tiên tiến, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tìm kiếm theo ngày