Sở Y tế: Hội thảo triển khai công tác xã hội hóa về sàng lọc sơ sinh

Ngày 30 tháng 08 năm 2018

Ngày 30/8, Sở Y tế đã phối hợp với Trung tâm Sàng lọc sơ sinh Bionet Việt Nam tổ chức Hội thảo triển khai công tác xã hội hóa về sàng lọc sơ sinh.Hội thảo triển khai công tác xã hội hóa về sàng lọc sơ sinh.


Dự Hội thảo có đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa cuộc sống, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; lãnh đạo và trưởng các phòng chuyên môn Chi cục Dân số - KHHGĐ; lãnh đạo trung tâm y tế một số huyện, thành phố trong tỉnh.


Tính từ năm 2013 đến hết tháng 6/2018, trung bình mỗi năm có khoảng 30.000 phụ nữ có thai, tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc trước sinh chiếm 7,2%, trong đó, phát hiện 2,3% trường hợp có dấu hiệu thai bất thường; trên 22.000 trẻ em được sinh ra thì có khoảng 2% bị dị tật; 3,53% số trẻ sơ sinh được sàng lọc miễn phí tại khoa sản của 12 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện, trong số trẻ này lọc phát hiện ra bệnh chiếm 8%. Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận người dân về sự cần thiết phải sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh để tầm soát các bệnh tật bẩm sinh, giảm tỷ lệ khuyết tật và tử vong ở trẻ sơ sinh còn thấp; nguồn kinh phí chi cho công tác sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh hạn chế, không đáp ứng được nhu cầu thực tế; chưa xã hội hóa được dịch vụ sàng lọc sơ sinh tại các cơ sở y tế; đội ngũ cán bộ y tế từ tỉnh tới cơ sở chưa được đào tạo chuyên sâu về sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh; năng lực của một số cán bộ y tế, dân số cơ sở hạn chế…


Tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận về những kỹ năng tư vấn, tuyên truyền; kỹ thuật lấy mẫu máu gót chân trẻ sơ sinh đúng quy cách, thời gian gửi mẫu máu, quá trình theo dõi và thông báo kết quả. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện xã hội hóa sàng lọc sơ sinh tại các khoa sản của 12 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, tuyến huyện… phấn đấu đạt tỷ lệ 70% số trẻ được sàng lọc sơ sinh vào năm 2030.


Hạnh Vi (CTV)

Tìm kiếm theo ngày