Sở Y tế: Công bố các Quyết định về công tác cán bộ và tổ chức bộ máy

Ngày 10 tháng 10 năm 2018

Ngày 10/10, Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ và tổ chức bộ máy. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.Đồng chí Phạm Văn Thủy trao Quyết định giao phụ trách Sở Y tế cho đồng chí Nguyễn Thị Kim An.


Hội nghị đã công bố Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 1/10/2018 của UBND tỉnh về việc điều động công chức lãnh đạo, quản lý đối với đồng chí Nguyễn Trung Khải, Giám đốc Sở Y tế thôi giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế, nhận công tác tại UBND Thành phố; Quyết định số 2417/QĐ-UBND ngày 2/10/2018 của UBND tỉnh về việc giao phụ trách Sở Y tế cho đồng chí Nguyễn Thị Kim An, Phó Giám đốc Sở Y tế; Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 2/8/2018 của UBND tỉnh về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Quyết định số 568/QĐ-SYT ngày 10/10/2018 về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Quyết định số 566/QĐ-SYT ngày 10/10/2018 của Sở Y tế về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lường Minh Thắng, Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Pháp Y tỉnh; các Quyết định số 567/QĐ-SYT, Quyết định số 569/QĐ-SYT, Quyết định số 570/QĐ-SYT, Quyết định số 571/QĐ-SYT, cùng ngày 10/10/2018 của Sở Y tế về việc điều động, bổ nhiệm các đồng chí: Đoàn Thanh Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh; Đặng Thị Ánh Duyên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Hứa Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh; Lê Hồng Trường, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, cùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày