Sơ kết công tác chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua bưu điện trên địa bàn tỉnh

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

Ngày 14/11, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua bưu điện trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo Sở Tài Chính, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Bưu điện tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Lao động, Thương binh xã hội các huyện, thành phố.Hội nghị sơ kết công tác chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội

thông qua bưu điện trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2019.

 

Thực hiện công tác chi trả trợ cấp xã hội cho các đối tượng bảo trợ xã hội thông qua bưu điện trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2019, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng qua hệ thống bưu điện đến các cấp quản lý, các đối tượng hưởng. Phòng lao động - thương binh và xã hội, bưu điện các huyện, thành phố phối hợp tốt, kịp thời thông báo những vấn đề phát sinh trong công tác chi trả, quản lý đối tượng. Nhân viên chi trả tại địa bàn thường xuyên phối hợp với cán bộ làm công tác văn hóa - xã hội cấp xã trong quản lý đối tượng hưởng trợ cấp, đảm bảo chi trả đúng đối tượng, đúng chế độ được hưởng theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh có 311 điểm chi trả với 235 nhân viên tham gia chi trả trợ cấp xã hội; mỗi tháng chi trả bình quân trên 10 tỷ đồng cho trên 29 ngàn đối tượng bảo trợ xã hội; tỷ lệ chi trả bình quân hằng tháng trong toàn tỉnh đạt 99% trở lên, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thủy biểu dương ngành Lao động, Thương binh và xã hội và Bưu điện tỉnh trong việc phối hợp chi trả bảo trợ xã hội cho các đối tượng. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, ngành Lao động - Thương binh và xã hội tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về thực hiện chi trả trợ cấp xã hội hằng tháng qua hệ thống Bưu điện cho người dân, nhất là đối tượng hưởng trợ cấp. Bưu điện tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm chi trả; chú trọng đào tạo, tập huấn kỹ năng giao tiếp, quy trình quản lý nguồn tiền chi trả cho nhân viên giao dịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống để công tác chi trả, quản lý nguồn tiền, thanh quyết toán được thực hiện kịp thời, đúng quy định...

Tìm kiếm theo ngày