Sở Giáo dục và Đào tạo: Bồi dưỡng giáo viên cốt cán cấp THCS

Ngày 12 tháng 08 năm 2019

Từ ngày 9 đến 12/8, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho 317 học viên là giáo viên cốt cán các môn học cấp THCS trên địa bàn tỉnh và cán bộ chuyên môn phụ trách cấp THCS của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.Lớp bồi dưỡng giáo viên cốt cán môn văn cấp THCS.


Các học viên được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ cho công tác giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới, gồm: Kỹ năng đổi mới phương pháp dạy, kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh; xây dựng các bộ đề kiểm tra trong năm học; thực hành soạn giảng theo định hướng đổi mới phương pháp dạy và học; sử dụng phương tiện hỗ trợ, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy… Riêng với môn Giáo dục thể chất, các giáo viên được bồi dưỡng và thực hành một số nội dung mới, như: kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước, dạy học môn bóng ném, dạy võ cổ truyền. Qua tập huấn, đội ngũ cán bộ phụ trách chuyên môn và giáo viên cốt cán nắm chắc các nội dung mới bổ sung, đồng thời trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục cấp THCS.


Tìm kiếm theo ngày