Ra mắt nhóm sở thích chăn nuôi tại xã Chiềng Chung

Ngày 16 tháng 09 năm 2021

Ngày 10/9, Viện Nghiên cứu chăn nuôi quốc tế (ILRI) và Trung tâm nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (CIAT) đã phối hợp với xã Chiềng Chung (Mai Sơn), tổ chức Lễ ra mắt nhóm sở thích chăn nuôi. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.Lễ ra mắt nhóm sở thích chăn nuôi tại xã Chiềng Chung


Nhóm sở thích chăn nuôi tại xã Chiềng Chung, gồm 2 nhóm: Nhóm cùng sở thích chăn nuôi bò sinh sản H’mông Xam Ta, bản Xam Ta và Nhóm cùng sở thích chăn nuôi trâu, bò Tiên Tiến, bản Khoa, với tổng số 17 thành viên. Các nhóm đã xây dựng kế hoạch liên kết sản xuất, kinh doanh chi tiết, cụ thể nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, kết nối tìm đầu ra cho sản phẩm của các hộ thành viên.


Các nhóm sở thích chăn nuôi được thành lập thuộc Dự án “Can thiệp dựa vào chăn nuôi hướng tới sinh kế bình đẳng và cải thiện môi trường ở vùng cao Tây Bắc Việt Nam”, gọi tắt là Dự án Li Chăn được Nhóm tư vấn về nghiên cứu nông nghiệp quốc tế (CGIAR) tài trợ, ILRI và CIAT triển khai thực hiện tại 2 xã Chiềng Chung và Chiềng Lương. Dự án gồm 5 hợp phần: Di truyền; sức khỏe vật nuôi, thức ăn và cỏ chăn nuôi; sinh kế; môi trường; trong đó, nhóm sở thích cùng chăn nuôi thuộc hợp phần sinh kế.Dự án tập huấn công tác phòng, chống bệnh dịch viêm da nổi cục ở trâu, bò.


Đến nay, Dự án đã hỗ trợ thành lập 5 nhóm cùng sở thích chăn nuôi trên địa bàn các xã thực hiện Dự án. Các hộ tham gia dự án còn được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc sức khỏe, lựa chọn giống vật nuôi, phối giống nhân tạo; khảo sát, tư vấn cải thiện giống cỏ, chăm sóc đại gia súc nhốt chuồng; xử lý chất thải chăn nuôi, bảo vệ môi trường. Các thành viên nhóm sở thích chăn nuôi còn được Dự án tập huấn các biện pháp phòng, chống bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò.

Tìm kiếm theo ngày