Quỳnh Nhai 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Nhai đã cùng với các địa phương trong tỉnh trở thành hậu phương vững chắc, đóng góp sức người, sức của trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; nỗ lực vượt khó, xây dựng huyện phát triển trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện Di nguyện của Người: Xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.Nhân dân bản Bung Lanh, xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) trao đổi kỹ thuật chăm sóc nhãn chín muộn.


Góp sức cùng cả nước, đầu những năm 70 của thế kỷ XX, huyện Quỳnh Nhai có trên 300 thanh niên lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Ở hậu phương, nhân dân trong huyện vừa sẵn sàng tham gia chiến đấu, vừa thực hiện tốt phong trào “Vụ mùa thắng Mỹ”, nâng cao năng suất, sản lượng thóc, sẵn sàng chi viện cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Cuối năm 1975, toàn huyện có 51 hợp tác xã, trong đó 47% số HTX hoạt động đạt tiên tiến. Đặc biệt, HTX Nặm Phung được Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1974.


Trong hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân khai thác tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, đẩy nhanh công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Đặc biệt, những năm gần đây, từ nguồn vốn các chương trình, dự án của Nhà nước, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã thực hiện nhiều giải pháp triển khai chính sách hỗ trợ nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung; tăng cường xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Qua đó, một số mô hình sản xuất hiệu quả đã và đang được triển khai nhân rộng, như: Trồng cây sa nhân; chăn nuôi bò nhốt chuồng; chăn nuôi lợn nái sinh sản; nuôi trồng thủy sản, thủy cầm trên lòng hồ thủy điện Sơn La. Hiện nay, toàn huyện có 1.081 ha cây ăn quả các loại; trên 980 ha cây công nghiệp lâu năm; đàn gia súc, gia cầm phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, với gần 34.000 con trâu, bò; trên 21.000 con dê; 35.500 con lợn trên 2 tháng tuổi; 270 nghìn con gia cầm các loại; khai thác 275 ha mặt nước để nuôi trồng thủy sản. Riêng 63 hợp tác xã trên địa bàn huyện hoạt động trên nhiều lĩnh vực đã tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương... Điểm nhấn là, Quỳnh Nhai đã được xét công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.


Trong 6 năm (2004 - 2010), thực hiện nhiệm vụ di dân tái định cư phục vụ xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La, huyện Quỳnh Nhai đã hoàn thành di chuyển 8.435/8.435 hộ dân ra khỏi vùng ngập lòng hồ thủy điện Sơn La (chiếm hơn 60% số dân phải di chuyển trong tỉnh), trong đó, trên 3.700 hộ chuyển đến các huyện khác trong tỉnh. Thu hồi trên 20.736 ha đất của các hộ tái định cư và các hộ dân sở tại bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng để xây dựng điểm tái định cư. Sau khi hoàn thành di chuyển, huyện tập trung chỉ đạo công tác ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân vùng TĐC thủy điện. Hiện nay, 100% số hộ dân TĐC đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ, với gần 98,9% số hộ có nhà ở kiên cố, 100% số hộ được sử dụng điện và nước sạch sinh hoạt; 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường...


Thực hiện Di chúc của Người về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai luôn chú trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Hiện, Đảng bộ có 35 chi bộ, đảng bộ trực thuộc, với tổng số trên 4.890 đảng viên. Trong hoạt động, Đảng bộ huyện thường xuyên tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; triển khai, quán triệt kịp thời cũng như sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nhất là, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW 4 khóa XI, khóa XII về công tác xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, các cấp ủy Đảng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp sai phạm của cán bộ, đảng viên; tinh thần tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực... Qua đánh giá chất lượng hằng năm, Đảng bộ huyện có 82,8% tổ chức đảng được công nhận trong sạch, vững mạnh.


Trong Di chúc, Bác căn dặn: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng bộ huyện đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng trong toàn huyện thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ; chỉ đạo các tổ chức đoàn, hội liên hiệp thanh niên triển khai các phong trào, các cuộc vận động lớn, như:  “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo Bác”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”... Qua đó, tuổi trẻ Quỳnh Nhai nâng cao ý thức, trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với quê hương, đất nước. Qua các phong trào thi đua, hằng năm có trên 100 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.


Những kết quả đạt được trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳnh Nhai tiếp tục kiên định đi theo con đường đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, xây dựng huyện ngày càng phát triển.

Tìm kiếm theo ngày