Quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học mới

Ngày 05 tháng 09 năm 2019

Sáng nay, mùng 5/9, tiếng trống khai trường đã rộn rã vang lên báo hiệu bắt đầu năm học mới. Hòa trong không khí hân hoan của cả nước, các thầy cô giáo và hơn 360 nghìn học sinh các cấp học, bậc học toàn tỉnh tưng bừng bước vào năm học 2019-2020.

Năm học 2019-2020 là năm học có ý nghĩa quan trọng, cùng với hệ thống giáo dục- đào tạo cả nước, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh nhà nỗ lực thực hiện phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”; tiếp tục tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hoàn thành các điều kiện để triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới năm học 2020-2021.


Nhìn lại năm học 2018-2019, đây là năm học đánh dấu 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục - Đào tạo tỉnh ta đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Thực hiện hiệu quả Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tính đến ngày 30/12/2018, toàn tỉnh có 600 trường và 1 trung tâm (giảm 241 trường so với năm học trước); tập trung chỉ đạo để ổn định, củng cố hoạt động giáo dục thường xuyên sau sắp xếp lại đảm bảo đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và nhu cầu học tập của xã hội; tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án xây dựng xã hội học tập; thực hiện tốt chính sách khuyến học, khuyến tài. Bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục; duy trì 12/12 huyện, thành phố đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ, phổ cập giáo dục THCS; toàn tỉnh có 258/600 trường đạt chuẩn quốc gia; 178 trường học duy trì nấu ăn bán trú. Tập trung củng cố, phát triển hệ thống trường, lớp mầm non, nhất là ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; từng bước ổn định và khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Triển khai kịp thời, đồng bộ công tác chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1. Đặc biệt, đã tổ chức kỳ thi THPT quốc gia đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế, được các cơ quan quản lý và dư luận xã hội đồng tình. Tuy nhiên, hiệu quả quản lý của các cấp quản lý giáo dục chưa cao; đổi mới phương pháp giáo dục chưa thực chất; công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục chưa đạt mục tiêu, yêu cầu; tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2019 toàn tỉnh còn thấp...


Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh ta cần tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã được Tỉnh ủy cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 10/2/2014; triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 28/8/2019 Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh. Tập trung thực hiện kịp thời có hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm, cơ bản sau: Tiên phong trong ứng dụng CNTT, ứng dụng CNTT và áp dụng hiệu quả các quy trình, tiêu chuẩn quản lý hiện đại trong công tác quản lý, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hệ thống giáo dục, quản lý chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng công nghệ 4.0. Tăng cường công tác đảm bảo, kiểm định chất lượng và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể làm tốt công tác xã hội hóa xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đổi mới cơ chế quản lý nhà trường; tăng cường quản lý, giám sát người đứng đầu cơ sở giáo dục trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vai trò nêu gương của người đứng đầu. Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các cơ sở giáo dục sau cơ cấu, sắp xếp lại ổn định về tổ chức và hoạt động, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục một cách vững chắc. Đẩy mạnh công tác xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể để làm tốt công tác xã hội trong trường học, huy động sự ủng hộ, giúp đỡ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đặc biệt là phòng ngừa, giải quyết, tháo gỡ có hiệu quả những hiện tượng, sự việc, vấn nạn xảy ra trong ngành giáo dục mà xã hội quan tâm; làm tốt công tác truyền thông giáo dục, tuyên truyền, khen thưởng kịp thời những gương người tốt, việc tốt của ngành. Tổ chức thực hiện hiệu quả các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh và quốc gia theo kế hoạch. Triển khai sâu rộng và thực chất các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Thi đua dạy tốt, học tốt”, “Tất cả vì học sinh thân yêu”, “Kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”, “5 Điều Bác Hồ dạy”... để thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục giáo dục toàn diện, đồng bộ giữa “dạy chữ” và “dạy người”. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, nhằm ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, sai sót. Tập trung trí tuệ, tâm huyết phân tích toàn diện, khách quan thực tiễn giáo dục của tỉnh để xác định các điểm mạnh, điểm yếu, tìm ra nguyên nhân, rút kinh nghiệm, thống nhất các giải pháp, biện pháp và lộ trình thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh một cách bền vững và thực chất...


Chào đón năm học 2019 - 2020, thuận lợi đan xen khó khăn, thách thức. Song, với quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền, sự nỗ lực của cán bộ, giáo viên toàn ngành, tin tưởng sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh ta tiếp tục phát triển, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Tìm kiếm theo ngày