Quyết định số 2569/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Sơn La về việc tạm dừng hoạt động Tổ công tác liên ngành tại các trạm kiểm soát phương tiện giao thông, phòng chống dịch Covid-19 tại các huyện: Vân Hồ, Phù Yên, Thuận Châu. (Thay thế Quyết định đã ban hành)

Danh sách tệp đính kèm

Tìm kiếm theo ngày