Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 12 tháng 09 năm 2018

Ngày 12/9, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.


 

Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW;

tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị.


Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và lãnh đạo các huyện, thành phố.


Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt nội dung cơ bản, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW; dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW. Qua đó, vận dụng những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp vào việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, cụ thể, thiết thực, sát thực tế và có tính khả thi cao.


Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền và các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương về xây dựng khu vực phòng thủ. Nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ luôn được Tỉnh ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh địa phương. Theo đó, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, kiện toàn và từng bước vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tại cơ sở; công tác giáo dục quốc phòng có bước chuyển biến tích cực, giúp cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nâng cao nhận thức về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc; kinh tế - xã hội luôn đạt được mức tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, từng bước tạo tiền đề vững chắc cho tỉnh phát triển; chất lượng lực lượng vũ trang được nâng lên; thế trận khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác đối ngoại với các tỉnh Bắc Lào được mở rộng và tăng cường, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, giữ vững ổn định tình hình biên giới và khu vực Tây Bắc...


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt Nghị quyết số 29, 30 và Kế hoạch thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tổ chức triển khai hiệu quả các nội dung của kế hoạch. Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, nhất là những vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài, góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn toàn tỉnh...

Tìm kiếm theo ngày