Púng Bánh nỗ lực xóa nhà tạm, nhà dột nát

Ngày 09 tháng 10 năm 2019

Những năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế - xã hội, giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, xã Púng Bánh (Sốp Cộp) đã huy động các nguồn lực thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân, góp phần hoàn thành tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.Thi công xóa nhà tạm, nhà dột nát cho chị Quàng Thị Ơn, bản Púng, xã Púng Bánh (Sốp Cộp).


Để giúp các hộ dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, xã Púng Bánh đã thành lập các tổ công tác phối hợp với ban quản lý các bản tiến hành thống kê, rà soát các gia đình thuộc diện ở nhà tạm, nhà dột nát; tổ chức họp bản bàn bạc, thống nhất phương án thực hiện phù hợp với từng hộ gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, hộ khó khăn thực hiện chi tiêu tiết kiệm, tạo nguồn tích lũy để cùng với hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức xã hội để làm nhà. Cùng với đó, tuyên truyền, vận động nhân dân trong xã ủng hộ vật liệu xây dựng, cho vay tiền, giúp đỡ ngày công lao động dựng nhà... Đồng thời, huy động nguồn vốn từ các quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Xóa nhà tạm”, “Xây dựng nhà đại đoàn kết”; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự giúp đỡ của các tổ chức chính trị xã hội và cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để sửa chữa hoặc xây mới nhà ở cho các hộ gia đình có công với cách mạng, đối tượng hộ nghèo, người cao tuổi, phụ nữ đơn thân đang ở nhà tạm, dột nát.


Ông Tòng Văn Tiên, Chủ tịch UBND xã Púng Bánh, cho biết: Qua rà soát, thống kê, trong giai đoạn 2015 - 2019, cả xã có 26 nhà tạm, nhà dột nát cần được hỗ trợ xây dựng mới. Trên cơ sở đó, xã đã tiến hành thẩm định, huy động các nguồn lực để hỗ trợ bà con xóa nhà tạm, đến hết năm 2018, đã xóa được 19 nhà. Hiện, xã đang tiến hành triển khai xóa nhà tạm cho 5 hộ, trong đó Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326 hỗ trợ 1 hộ (25 triệu đồng/hộ), Hội Nông dân huyện hỗ trợ 2 hộ (5 triệu đồng/hộ), Sở Công Thương hỗ trợ 3 hộ (13 triệu đồng/hộ). Phấn đấu đến hết năm 2019, đạt trên 90% tiêu chí nhà ở dân cư trong chương trình xây dựng nông thôn mới.


Dù kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng bản Liềng (xã Púng Bánh) lại thực hiện tốt công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát. Ông Tòng Văn Hom, Bí thư chi bộ bản Liềng, cho biết: Bản có 183 hộ, kinh tế phụ thuộc vào làm ruộng và chăn nuôi nhỏ lẻ, nên tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ban quản lý bản đã tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động chỉnh trang, tu sửa nhà cửa; cùng với xã thống kê những hộ có nhà dột nát, nhà tạm; ưu tiên hỗ trợ các hộ gia đình có nhà nguy cơ đổ sập cao sửa chữa trước. Trước khi triển khai, bản đã tổ chức họp nhân dân thống nhất giúp đỡ ngày công san nền, vận chuyển vật liệu, dựng nhà cho những hộ nghèo, neo người. Đến nay, bản không còn hộ nào ở nhà tạm, nhà dột nát.


Ngôi nhà cấp 4 rộng hơn 40 m² của chị Quàng Thị Ơn, bản Púng được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 326 hỗ trợ đang được khẩn trương hoàn tất. Chị Ơn vui mừng nói: 2 mẹ con tôi sống trong ngôi nhà sàn cũ, dựng tạm, chật hẹp, khi trời mưa phải dùng xô chậu hứng nước dột. Đã nhiều năm, tích góp nhưng vẫn chưa đủ tiền để dựng nhà mới, nay được sự hỗ trợ của Đoàn 326, bà con trong bản và anh em họ hàng giúp đỡ, mẹ con tôi sắp có nhà mới kiên cố để ở. Mừng lắm!


Với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền xã, sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và sự chủ động, tự lực của nhân dân, xã Púng Bánh đang thực hiện có hiệu quả công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân an cư lập nghiệp, góp phần hoàn thành tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Tìm kiếm theo ngày