Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

Ngày 06 tháng 08 năm 2020

Thời gian qua, phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động với những mô hình hay, cách làm hiệu quả ở các ngành, địa phương đã đem lại hiệu quả trong đời sống KT-XH của tỉnh. 5 năm qua, người lao động tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác và sản xuất, kinh doanh.

 

 

 

Các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào

“Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” giai đoạn 2015-2020 nhận Bằng khen của LĐLĐ tỉnh.

                 

Trong giai đoạn 2015-2020, cùng với sự phát triển chung của tỉnh ta, đội ngũ CNVCLĐ đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, luôn xứng đáng là lực lượng tiên phong, đi đầu trong sự nghiệp CNH, HĐH. Các cấp công đoàn đã tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; nổi bật là triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” trong CNVCLĐ và các cấp công đoàn. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 2.949 đề tài khoa học, giá trị làm lợi trên 6 tỷ đồng, 5.352 sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng phục vụ nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, sản xuất, kinh doanh, giá trị làm lợi trên 24 tỷ đồng; có 35 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học được giải thưởng tại hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh, 2 công trình, đề tài đạt giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Có 17 lượt cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Điển hình là bác sĩ Nguyễn Quốc Việt, Bệnh viện Đa khoa Sơn La, với đề tài “Giải pháp tiêm acid acetic trong điều trị ung thư gan”; đoàn viên Nguyễn Văn Khiêm, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Chè Chiềng Ve Mộc Châu, với giải pháp “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình nhân giống trồng, thâm canh, cải tạo và chế biến chè Shan tuyết chất lượng cao tại Mộc Châu - Sơn La”; Vũ Văn Quý, Phó trưởng Đài TT-TH thành phố Sơn La, với sáng kiến “Xây dựng cải tiến thiết kế, chế tạo, lắp ráp thang nâng bằng thủy lực”...

                 

Phong trào thi đua trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp đã được cụ thể hóa nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Tiêu biểu như Công đoàn Viên chức tỉnh đã có 4 đề tài, sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo; có 36 công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng cấp tỉnh; 2 công trình, đề tài đạt giải thưởng cấp toàn quốc; 400 sáng kiến, đề tài có giá trị được ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế và xã hội, như các đề tài nghiên cứu ứng dụng sản xuất chế phẩm sinh học xử lý phế thải trong sản xuất nông nghiệp (từ rơm rạ, vỏ cà phê) làm phân bón hữu cơ tại tỉnh Sơn La của Trung tâm ứng dụng chuyển giao kỹ thuật KHCN; Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020 của Sở Kế hoạch Đầu tư... và gần 500 sáng kiến được áp dụng tại cơ sở.

                 

Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung thiết thực; công đoàn cơ sở đã động viên đoàn viên, công nhân lao động tích cực, năng động, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ KHKT, công nghệ mới vào sản xuất; đẩy mạnh phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ”. Điển hình có Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, với 415 lượt CNVCLĐ có sáng kiến áp dụng trong sản xuất nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, hàng hóa chất lượng cao, nhiều mặt hàng chủ lực của tỉnh bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường quốc tế.

                 

Riêng Công đoàn ngành Y tế, trong 5 năm qua đã có 1.113 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; qua xếp loại, xuất sắc 31 đề tài, khá 449 đề tài và đạt 633 đề tài; trong đó, có 10 đề tài cấp tỉnh, 12 đề tài của đoàn viên tham gia Hội thi Khoa học sáng tạo cấp tỉnh đã đoạt 1 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích; 11 đoàn viên được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Kết quả từ các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch, khám chữa bệnh, cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế, đảm bảo nhu cầu phục vụ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân trong tỉnh. Có nhiều tập thể tiêu biểu trong phong trào thi đua Lao động sáng tạo như các Công đoàn cơ sở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, Văn phòng Sở Y tế... Trong lĩnh vực giáo dục, đã triển khai có hiệu quả phong trào thi đua Lao động sáng tạo gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Kết quả, đã có 121 sáng kiến, 1.667 đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng trong thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của tỉnh.

                 

Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đã tạo thành phong trào quần chúng rộng khắp của CNVCLĐ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp, các huyện, thành phố trong toàn tỉnh; khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, năng động sáng tạo, vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn; sản xuất phát triển, kinh doanh có hiệu quả..., góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

 

Tìm kiếm theo ngày