Phổng Lăng xây dựng nông thôn mới

Ngày 26 tháng 03 năm 2020

Là xã vùng III của huyện Thuận Châu, Phổng Lăng có 13 bản, với tổng số 1.182 hộ, 5.471 nhân khẩu. Qua rà soát, tính đến thời điểm này, xã mới đạt 8/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới là: Quy hoạch, điện, trường học, giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên. Còn lại việc triển khai thực hiện các “tiêu chí cứng” như: Đường giao thông nông thôn; hình thức tổ chức sản xuất; thủy lợi... đang gặp nhiều khó khăn.

 

 

Các tuyến đường liên bản ở xã Phổng Lăng được bê tông hóa.

 

Nhằm tập trung huy động các nguồn lực, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí còn lại, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là đề cao vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, dòng họ trong vận động nhân dân. Từ đó, tạo được sự chuyển biến tích cực, thu hút được sự đồng tình, ủng hộ tham gia của người dân; nhiều hộ đã tự giải phóng mặt bằng, hiến đất, đóng góp tiền, ủng hộ vật liệu, ngày công tham gia xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa bản... Từ khi triển khai xây dựng nông thôn mới đến nay, nhân dân trong xã đã hiến gần 10.000 m2 đất, đóng góp gần 5 tỷ đồng mua vật liệu cát, đá và góp ngày công lao động đổ bê tông các tuyến đường liên bản; xây dựng 6 nhà văn hóa bản; tu sửa công trình thủy lợi.

 

Là xã đặc biệt khó khăn, nhiệm vụ giảm nghèo được cấp ủy, chính quyền xã chú trọng. Trong phát triển kinh tế, xã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tích cực tham khảo và xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, vận động bà con chuyển đổi cây trồng, thâm canh tăng vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Toàn xã hiện có 324 ha đất gieo trồng, trong đó 198 ha lúa nước, 63 ha cà phê, 28 ha cây ăn quả; sản lượng lương thực có hạt hằng năm đạt gần 2.000 tấn, đảm bảo nhu cầu lương thực tại chỗ. Cùng với đó, người dân đã phát huy điều kiện tự nhiên để chăn nuôi đại gia súc, toàn xã hiện có gần 1.600 con trâu, bò. Năm 2019, thu nhập bình quân của người dân đạt 26 triệu đồng.

 

Đầu tháng 3 vừa qua, bà con bản Lăng Nọi vui mừng vì con đường dân sinh vào bản đã được bê tông hóa, giúp cho việc đi lại thuận tiện. Trưởng bản Lò Văn Lâm vui vẻ nói: Được Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân trong bản góp vật liệu, công sức hoàn thành đổ bê tông 800m đường liên bản, người dân trong bản ai cũng phấn khởi.

 

Cùng với đó, công tác giáo dục được quan tâm, trên địa bàn xã có 3 trường học, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn; phòng học, thiết bị học tập đáp ứng được công tác giảng dạy. Hiện 100% số hộ trong xã được sử dụng điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Ngoài ra, xã còn triển khai tốt các chương trình y tế quốc gia, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao.

 

Bà Lò Thị Diên, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Để nâng cao hiệu quả trong quá trình thực hiện, xã đã đẩy mạnh các phong trào thi đua “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”; phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”... Nhờ đó, nhận thức của cán bộ và nhân dân có nhiều chuyển biến, tích cực tham gia thực hiện; 100% các điểm triển khai xây dựng công trình, nhân dân tự giải phóng mặt bằng, ủng hộ vật liệu, ngày công, hiến đất, cây cối hoa màu... Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực thực hiện các tiêu chí còn lại; trước mắt vào năm 2020, sẽ phấn đấu hoàn thành tiêu chí về môi trường.

 

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, song với những cách làm và định hướng cụ thể của cấp ủy, chính quyền xã, đặc biệt là sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực trong nhân dân, xã Phổng Lăng đã và đang từng bước thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Tìm kiếm theo ngày