Phiên họp thứ 57, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 10 tháng 10 năm 2018

Ngày 10/10, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 57, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV.Phiên họp thứ 57, Thường trực HĐND tỉnh khoá XIV.


Dự Phiên họp có các đồng chí: Bùi Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Mai Thu Hương, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.


Phiên họp đã xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình do UBND tỉnh trình về: Bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện để tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Châu năm 2018; phương án điều chỉnh một số vốn ngân sách Trung ương kế hoạch đầu tư công năm 2018; cho phép thu hồi đất theo khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 để triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường Điện lực - Lò Văn Giá (Thành phố); thực hiện chế độ hỗ trợ nấu ăn tập trung bán trú tại các khu của các trường mầm non, phổ thông sau khi sáp nhập theo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh được áp dụng theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố kinh phí hỗ trợ hoạt động văn nghệ bản, tiểu khu, tổ dân phố năm 2018; một số nội dung về đầu tư ngành nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.


Phiên họp cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào đề xuất của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình quản lý và sử dụng quỹ phát triển đất đến ngày 30/9/2018; thu và kế hoạch phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh; thu và kế hoạch phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất 10% điều tiết từ ngân sách cấp huyện về ngân sách cấp tỉnh.


Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham gia tại Phiên họp, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện nội dung các báo cáo, tờ trình. Đề nghị các cơ quan chức năng hoàn tất danh mục dự án đầu tư công triển khai trên địa bàn từ nguồn ngân sách; yêu cầu Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn dự án triển khai thực hiện.

Tìm kiếm theo ngày