Phiên họp chuyên đề UBND tỉnh khóa XIV

Ngày 13 tháng 06 năm 2018

Ngày 13/6, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp chuyên đề UBND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.


 

Phiên họp chuyên đề UBND tỉnh khoá XIV nhiệm kỳ 2016-2021.


Dự Phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phạm Văn Thủy, Nguyễn Quốc Khánh, Lò Minh Hùng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND Thành phố. Phiên họp được tổ chức trực tuyến tới các huyện.


Phiên họp đã tập trung đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.


6 tháng qua, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đạt mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (theo giá so sánh) ước đạt 12.141 tỷ đồng, bằng 38,8% kế hoạch, tăng 7,81% so với cùng kỳ năm 2017; thu ngân sách trên địa bàn ước 2.100 tỷ đồng; ước giải ngân vốn đầu tư công đến 30/6 đạt 2.105,5 tỷ đồng, bằng 44,7% số vốn đã phân bổ chi tiết. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; các lĩnh vực xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực; các vấn đề an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các hoạt động đối ngoại được tăng cường, mở rộng; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ và phòng chống khủng bố tỉnh Sơn La năm 2018.


Về tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, dự kiến 3/19 chỉ tiêu hoàn thành năm 2018 (chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; chỉ tiêu giá trị hàng hoá nông sản, thực phẩm; thu ngân sách trên địa bàn); phấn đấu 14/19 chỉ tiêu đến năm 2020 hoàn thành theo lộ trình; 2/19 chỉ tiêu gặp khó khăn (tỷ lệ che phủ rừng, chỉ tiêu về công tác phòng, chống ma tuý).


Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực: Giải ngân thanh toán hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ; quy hoạch 3 loại rừng; công tác đền bù giải phóng mặt bằng xây dựng tuyến đường tránh Thành phố; công tác đôn đốc thu nợ thuế; kế hoạch giải ngân, điều chỉnh vốn giải ngân...


Phiên họp đã xem xét: Đề án đề nghị công nhận thành phố Sơn La là đô thị loại II; Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 các nguồn vốn ngân sách địa phương.


Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị: Thời gian tới, các cấp, các ngành tập trung thực hiện toàn diện các mặt công tác; thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các chỉ tiêu KT-XH theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, đảm bảo các chỉ tiêu theo lộ trình đề ra; phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu KT-XH chủ yếu năm 2018; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh để huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển; thực hiện tốt an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường quản lý đất đai, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án để giải ngân vốn đầu tư công. Nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động trước mọi tình huống xảy ra, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các sở, ngành hoàn thiện các báo cáo và dự thảo tờ trình nghị quyết để trình Kỳ họp HĐND và chuẩn bị nội dung sẽ chất vấn tại Kỳ họp HĐND sắp tới.


Tìm kiếm theo ngày