Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Ngày 27 tháng 02 năm 2020

Những năm qua, Đảng bộ xã Chiềng Ly (Thuận Châu) luôn xác định phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trên cơ sở phát huy những lợi thế, tiềm năng của địa phương, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những cây giống mới, chất lượng cao vào sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.Người dân bản Huông, xã Chiềng Ly phát triển nuôi gia cầm.


Đảng bộ xã Chiềng Ly hiện có 317 đảng viên, sinh hoạt ở 20 chi bộ, trong đó có 16 chi bộ bản, 3 chi bộ trường học và 1 chi bộ trạm y tế. Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đội ngũ đảng viên trong xã đã phát huy vai trò, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả để người dân làm theo. Để lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, hằng năm, Đảng bộ xã đã ra nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao về phát triển kinh tế, đã tạo điều kiện, phát huy tính tích cực, chủ động vươn lên của người dân. Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người đạt 19 triệu đồng.


Cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế, Đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hằng tháng tham gia sinh hoạt định kỳ với chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Bám sát vào Nghị quyết phát triển kinh tế của Đảng bộ, các chi bộ, đảng viên trong xã nêu cao tinh thần, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, vận động người dân thâm canh tăng vụ, quay vòng sử dụng đất canh tác; tích cực tuyên truyền, vận động người dân nâng cao thu nhập bằng cách tham gia liên kết với các HTX, doanh nghiệp đưa các loại nông sản đặc trưng trở thành hàng hóa, mở rộng ngành nghề dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp... Qua đó, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu do đảng viên làm chủ. Điển hình như mô hình kinh tế gia trại của đảng viên Lò Văn Uông ở bản Cụ, với gần 3 ha đất đồi khai hoang trồng cà phê, cây ăn quả, trồng ngô, khoai sọ, măng tre, đào ao thả cá và nuôi gia cầm. Thời gian đầu làm trang trại gặp khó khăn, do chưa có kinh nghiệm, nên hiệu quả kinh tế thấp, nhờ tích cực tìm hiểu học hỏi kinh nghiệm, tham gia các lớp tập huấn khuyến nông, khuyến ngư do huyện, xã tổ chức, đến nay, gia đình ông thu hoạch khoảng 15 tấn cà phê, hơn 10 tấn ngô, 7 tấn quả mơ, mận, xoài, mít và đàn trâu, bò trên 20 con, 2.000 m² ao nuôi cá, 5.000 m²  lúa nước, mỗi năm trừ chi phí thu về trên 200 triệu đồng.


Cũng thành công với mô hình phát triển kinh tế tổng hợp, anh Lường Văn Chung, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Huông, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ con giống cho nhiều hộ trong bản để cùng phát triển kinh tế. Anh Chung vui vẻ nói: Kinh tế phát triển, người dân tích cực tham gia các phong trào, hoạt động khác của địa phương, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới. Điều nổi bật nhất đó là người dân đã nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, cùng nhau góp công, góp sức làm mới, tu sửa đường giao thông nông thôn, giao thông, thủy lợi nội đồng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, cả bản chỉ còn dưới 8% hộ nghèo.


Thời gian tới, Ðảng bộ xã Chiềng Ly tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con nuôi, xây dựng và mở rộng các mô hình kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn, từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Tìm kiếm theo ngày