Phát huy vai trò nhóm liên gia tự quản cơ sở

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

Phát huy tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, các vụ việc mâu thuẫn phát sinh được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đó là hiệu quả hoạt động của các nhóm liên gia tự quản trên địa bàn huyện Thuận Châu.


 

Công an xã Tông Lạnh tuyên truyền pháp luật cho các nhóm liên gia tự quản trên địa bàn.

 

Huyện Thuận Châu với địa hình rộng, trên 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, những năm trước đây, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phức tạp. Các xã Thôm Mòn, Bon Phặng, Co Mạ luôn là điểm nóng về ma túy, gây mất an ninh trật tự. Trước những diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng của các loại tội phạm, huyện Thuận Châu đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các loại tội phạm; huy động sức mạnh của các cơ quan đoàn thể và người dân cùng tham gia công tác phòng, chống tội phạm.


Trong 10 năm, cấp ủy, chính quyền các cấp ở Thuận Châu đã quan tâm chỉ đạo, củng cố, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, hiệu quả của các nhóm liên gia tự quản về an ninh trật tự, tổ an ninh nhân dân; thường xuyên kiện toàn, bổ sung lực lượng cho công an các xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu giữ vững an ninh trật tự trong tình hình mới; tổ chức 34 lớp tập huấn nghiệp vụ, điều lệnh cho 1.784 lượt cán bộ; hướng dẫn học việc tại Công an huyện cho 9 đồng chí là Trưởng Công an xã; xây dựng củng cố 2.790 nhóm liên gia tự quản, 570 tổ an ninh nhân dân; chỉ đạo các đơn vị, cán bộ chuyên môn làm tốt công tác cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giao cho các nhóm liên gia tự quản quản lý người nghiện sau cai. Qua hoạt động, các nhóm liên gia tự quản đã trực tiếp phát hiện 368 vụ việc, tố giác 1.107 người nghiện ma túy, tái nghiện sau cai. Hiện, các nhóm liên gia tự quản quản lý, theo dõi, giúp đỡ 1.206 người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng.


Qua đánh giá hoạt động của các nhóm liên gia tự quản, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình như: Nhóm liên gia tự quản số 5, bản Mé, xã Thôm Mòn; nhóm liên gia tự quản số 2, bản Nà Luông, xã Chiềng Pấc; nhóm liên gia tự quản số 3, bản Nà Lè, xã Mường É; nhóm liên gia tự quản số 3, bản Khem, xã Chiềng Bôm; nhóm liên gia tự quản số 1, bản Hua Lương, xã Co Mạ... Những cá nhân điển hình tiên tiến, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tuyên truyền vận động gia đình, dòng họ, con cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, như: ông Nguyễn Đức Định, Trưởng nhóm liên gia tự quản số 6, tiểu khu 1, thị trấn Thuận Châu; ông Lường Văn Triên, Trưởng nhóm liên gia tự quản số 9, bản Lăng Luông, xã Phổng Lăng; ông Phá A Thái, Trưởng nhóm liên gia tự quản số 1, bản Hua Lương, xã Co Mạ...


Theo Thiếu tá Trần Hùng Mạnh, Phó Trưởng Công an huyện Thuận Châu, các nhóm liên gia tự quản đóng vai trò tích cực trong việc bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là công tác phòng ngừa (tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ), ý thức tự quản, tự bảo vệ tài sản của mỗi gia đình đã được nâng lên; nhiều vụ việc xảy ra được giải quyết ổn thỏa ngay từ cơ sở. Thông qua hoạt động của các nhóm liên gia tự quản, quần chúng nhân dân đã phát giác, tố giác hàng trăm nguồn tin trong đó có nhiều tin có giá trị giúp lực lượng công an đấu tranh, triệt xóa nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy, bắt xử lý hàng chục đối tượng; đưa đi cai nghiện cho hàng trăm lượt người nghiện các chất ma túy, góp phần ổn định an ninh trật tự xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.


Để hoạt động của các nhóm liên gia tự quản ngày càng phát huy hiệu quả, các cấp, ngành, đoàn thể huyện Thuận Châu tiếp tục hướng dẫn, duy trì hoạt động của mô hình này tại các khu dân cư. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Tìm kiếm theo ngày