Phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 20 tháng 07 năm 2020

Lưu Minh Quân

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy huyện Bắc Yên

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Bắc Yên thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, đầu tư có hiệu quả của Trung ương và tỉnh trong thực hiện các chủ trương, chính sách, các chương trình, dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Vượt lên những khó khăn, thách thức của một huyện vùng cao, đặc biệt khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện chủ động, sáng tạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và giành được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

 

 

 

Trung tâm thị trấn Bắc Yên (Bắc Yên).

Ảnh: Huy Ngoan

                 

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, điều hành theo hướng sâu sát cơ sở, chủ động nắm bắt tình hình, tập trung giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo luôn đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; phát huy vai trò của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, vai trò của chính quyền các cấp, bảo đảm thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền sát thực tế của huyện. Phát huy chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội; tăng cường đối thoại với Nhân dân gắn với giải quyết kịp thời các kiến nghị, vấn đề bức xúc xã hội; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến và phát huy cách làm sáng tạo, mô hình mới trong mọi tầng lớp nhân dân.

 

 

 

Đồng chí Bí thư huyện ủy Bắc Yên tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

có thành tích trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (giai đoạn 2015-2019). 

Ảnh: Trường Đoan (CTV)

                 

Là huyện vùng cao, xuất phát điểm thấp; tiềm năng, lợi thế trong một số lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp, du lịch chưa được khai thác và phát huy; một bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao... Với sự quyết tâm, nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển, 5 năm qua huyện Bắc Yên đã giành được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực và vững chắc hơn. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 600 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so Nghị quyết Đại hội XV đề ra. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chuỗi giá trị và đã khai thác được tiềm năng, thế mạnh cùa từng vùng; bảo đảm an ninh lương thực. Diện tích cây ăn quả trồng thay thế cây lương thực kém hiệu quả tăng, đã trồng mới 2.923 ha, nâng tổng diện tích toàn huyện lên 5.868 ha. Một số sản phẩm địa phương, đã có thương hiệu trên thị trường trong nước, có sản phẩm xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Chăn nuôi được quan tâm phát triển, thu hút đầu tư dự án quy mô lớn về chăn nuôi. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,6%. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục có bước phát triển, toàn huyện có 20 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 13 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ đang hoạt động với tổng công suất 176 MW, tăng 6 nhà máy với công suất 70,6 MW so với năm 2015. Tiềm năng du lịch trên địa bàn bước đầu được khai thác, tìm ra hướng đi đúng; công tác quy hoạch, quảng bá, thu hút đầu tư vào du lịch có những bước phát triển mạnh, lượng du khách tăng cao, giai đoạn 2015-2020 ước đạt 167.000 lượt người; tổng doanh thu ước đạt 82,9 tỷ đồng, tạo ra nhiều việc làm mới. Bắc Yên đã có tên trên bản đồ du lịch Việt Nam, là điểm đến hấp dẫn du khách. Thương mại, dịch vụ có bước phát triển tạo điều kiện trao đổi, giao thương hàng hoá, thúc đẩy phát triển các ngành sản xuất. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong 5 năm đã huy động được trên 486 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng được các công trình, hỗ trợ sản xuất và thực hiện các tiêu chí. Đến năm 2020, có 2 xã Mường Khoa và Phiêng Ban được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 01 xã so với kế hoạch. Chương trình giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, 5 năm qua đã huy động, bố trí được 330 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho Nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm trên 4%. Công tác sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà được triển khai có hiệu quả.

                 

Nhiệm kỳ 2015-2020, công tác huy động nguồn lực, nhất là các nguồn lực xã hội hóa được đẩy mạnh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong giai đoạn 2015-2020 ước đạt 2.887,8 tỷ đồng, tăng 16,4% so với giai đoạn trước; trong đó vốn đầu tư thực hiện thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 957 tỷ đồng, đầu tư 517 công trình kết cấu hạ tầng. Toàn huyện có 13/16 xã, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa (bằng 81,25%); 95,6% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 97,5% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 16/16 xã có trụ sở làm việc khang trang; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 69,8%; công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm đầu tư, dần hình thành dáng dấp đô thị phố núi vùng cao.

                 

Lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến bộ, chính sách an sinh xã hội được quan tâm. Sự nghiệp giáo dục được chăm lo, phát triển cả về quy mô và chất lượng; có 17 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 13 trường so với năm 2015;. Công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ Nhân dân được quan tâm; 12/16 trạm y tế xã có bác sĩ. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác y tế dự phòng, chế độ bảo hiểm y tế được triển khai hiệu quả. Văn hoá, thể dục, thể thao tiếp tục phát triển, đời sống văn hoá tinh thần của Nhân dân được cải thiện, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy. Các chế độ, chính sách được thực hiện kịp thời; các vấn đề phức tạp xã hội được quan tâm giải quyết; quốc phòng  - an ninh được giữ vững.

                 

Công tác xây dựng Đảng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Việc thực hiện sắp xếp tổ chức, bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW đạt được kết quả tích cực: giảm 30 đơn vị, đầu mối; giảm 49 bản, tiểu khu; bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản tại 47/103 bản; quan tâm công tác phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số, lực lượng dân quân tự vệ, 100% bản, tiểu khu có chi bộ, hầu hết chi bộ đã có chi ủy. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được triển khai nghiêm túc. Công tác dân vận và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục được nâng lên.

                 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Bắc Yên tập trung lãnh đạo và thực hiện tốt 3 khâu đột phá, đó là: Đột phá về Xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cho sự phát triển của huyện; nhất là nguồn nhân lực trong khu vực công; chú trọng phát triển nguồn nhân lực phổ thông trên địa bàn đủ điều kiện tham gia vào thị trường lao động trong và ngoài nước. Đột phá trong Huy động đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; nhất là hạ tầng giao thông, du lịch, nông thôn (điện, đường, trường, trạm), công nghệ thông tin, giáo dục, y tế theo hướng đồng bộ, tạo động lực thu hút đầu tư. Đột phá về sự lãnh đạo tăng cường cải cách hành chính.

                 

Đảng bộ huyện xác định sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới cần tập trung thực hiện:

                 

Một là, Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính.

                 

Hai là, Tập trung huy động các nguồn lực đầu tư toàn xã hội cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội gắn với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

                 

Ba là, Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp; tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ vào sản xuất.

                 

Bốn là, Khai thác tiềm năng phát triển du lịch, huy động các nguồn lực xây dựng Bắc Yên trở thành Khu du lịch cấp tỉnh và là một trong những vệ tinh của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Khu du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

                 

Năm là, phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cho sự phát triển của huyện; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông; quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc, từng bước nâng cao sức khỏe Nhân dân gắn với chăm lo an sinh xã hội.

                 

Sáu là, Đảm bảo quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

                 

Với truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường và những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc Bắc Yên sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, khai thác, phát huy tiềm năng, lợi thế và các nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đề ra, phấn đấu đến năm 2025 huyện Bắc Yên thoát nghèo.

 

Một số hình ảnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện Bắc Yên

 

 

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao quyền sử dụng

Nhãn hiệu chứng nhận táo sơn tra Sơn La cho các đơn vị trên địa bàn huyện Bắc Yên.

 

 

Giờ thể dục của học sinh Trường THPT Bắc Yên.

 

 

Người dân bản Bẹ, xã Tà Xùa thu hái chè.

 

 

Cán bộ Trạm Y tế xã Xím Vàng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc.

 

 

Công an huyện Bắc Yên tuyên truyền giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Tìm kiếm theo ngày