“Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”

Ngày 12 tháng 06 năm 2019

Nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, 5 năm qua (2014-2019), Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh) đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện Cuộc vận động thành một khối thống nhất, đồng bộ, toàn diện; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.Huấn luyện chiến sỹ mới tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 754.


Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được phát động trong toàn quân, tập trung chủ yếu vào các nội dung: Xây dựng cho cán bộ, đảng viên, hạ sỹ quan - binh sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội, đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, thực hiện quân với dân một ý chí; khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, quyết chiến, quyết thắng...


Trung tá Bùi Trọng Hiếu, Chính ủy Trung đoàn 754, đánh giá: Qua 5 năm triển khai thực hiện, cuộc vận động đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 754. Cuộc vận động là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp để các tổ chức Đảng, chỉ huy, tổ chức quần chúng và mỗi cán bộ, chiến sỹ trong Trung đoàn tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.


Điểm nổi bật của Cuộc vận động là Trung đoàn 754 đã cụ thể hoá nội dung vào các hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, như: Thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, thường xuyên bồi dưỡng tổ chức phương pháp huấn luyện, diễn tập; tập trung đổi mới các giải pháp tập huấn, huấn luyện theo từng đối tượng, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu; chú trọng kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, tạo sự chuyển biến tốt. Quân số huấn luyện hằng năm đối với lực lượng thường trực đạt trên 98%, lực lượng dự bị động viên đạt 100%, kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu (trên 80% đạt khá, giỏi); công tác huấn luyện chiến sĩ mới hằng nằm 100% đạt yêu cầu, (trong đó có 79% khá, giỏi); 100% các cuộc luyện tập, diễn tập ở các cấp đều đạt khá, giỏi và bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Bên cạnh đó, hằng năm, Trung đoàn tổ chức hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, hoạt động tổng hợp làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới ở các xã trọng điểm thuộc các huyện: Vân Hồ, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp... Trong 5 năm gần đây, đã  tổ chức 16 đợt với trên 3.000 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia xây dựng cơ sở chính trị, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước;  đóng góp hơn 10.000 ngày công giúp nhân dân phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, tham gia sửa trên 200 km đường liên bản, 100 km mương dẫn nước; sửa 60 nhà dân và 36 phòng học; khám, chữa bệnh miễn phí cho gần 700 lượt người dân; tham gia xây dựng quỹ vì người nghèo hơn 100 triệu đồng; quỹ ủng hộ đồng bào bị thiên tai trên 200 triệu đồng...


Thông qua Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay đã mang lại hiệu quả thiết thực, như: Mô hình “Cán bộ đoàn viên, thanh niên không vi phạm kỷ luật, không hút thuốc lá”, “Ngôi nhà 100 đồng”, “Thứ 7 tình nguyện, chủ nhật xanh”...; qua đó đã cổ vũ, động viên khơi dậy lòng nhiệt tình, ý thức trách nhiệm không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, của cán bộ, đảng viên, đoàn viên trên từng cương vị công tác, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Nhiều cán bộ, chiến sỹ đã tích cực nghiên cứu, đề xuất những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và giải pháp được triển khai áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực trong huấn luyện, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. 


Có thể nói, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” ở Trung đoàn 754 đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo động lực để cán bộ chiến sỹ trong đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, từng bước chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tìm kiếm theo ngày