Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên

Ngày 26 tháng 03 năm 2020

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, “dám nghĩ, dám làm”, những năm qua, lực lượng đoàn viên thanh viên trong tỉnh luôn ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, để lại dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh màu áo xanh tình nguyện.

 

 

ĐVTN xã Chiềng Đen (Thành phố) tu sửa đường giao thông nông thôn.

 

Xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị cho thanh, thiếu nhi, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” và đề án của Trung ương Đoàn về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018-2022; thông qua nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng, như: Diễn đàn, hội thảo, hội nghị chuyên đề, các đợt sinh hoạt chính trị “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”; cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần II; học tập 6 bài học lý luận chính trị... Đồng thời, các tổ chức đoàn phát huy vai trò của câu lạc bộ “Lý luận trẻ”; các trang website, facebook của Đoàn, duy trì việc đăng tải tin, bài, đưa thông tin tích cực, chính thống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội cho đoàn viên thanh thiếu nhi; kịp thời tuyên truyền các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội, những mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật; thường xuyên tổ chức cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi tham quan các di tích, địa danh lịch sử nhằm khơi dậy lòng yêu nước, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền của đất nước, dân tộc.

 

 

Huyện Đoàn Mai Sơn hỗ trợ trồng cây ăn quả cho thanh niên hoàn cảnh khó khăn bản Dăm Hoa, xã Chiềng Mai.

 

Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” được các cấp bộ đoàn toàn tỉnh triển khai mạnh mẽ, rộng khắp, ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu. Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, hằng năm, có hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên xung kích đến những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, các xã đăng ký về đích nông thôn mới để tham gia thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa. Từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ đoàn đã vận động đoàn viên, thanh niên thực hiện 2 công trình thanh niên cấp tỉnh, hoàn thành 24,2 km công trình “Ánh sáng bản làng”; xây dựng 86 tuyến đường, bản, tiểu khu nông thôn mới kiểu mẫu; trồng hơn 422.000 cây xanh; tu sửa 732,5 km tuyến đường, làm mới 82,7 km đường giao thông nông thôn; đào 1.020 hố rác, xây mới 2.740 nhà tiêu hợp vệ sinh, 33 lò đốt rác dân sinh, làm 40 nhà nhân ái, nhà bán trú, trường đẹp cho em; cấp thuốc, khám bệnh miễn phí cho trên 30.000 lượt người dân... Mỗi công trình, phần việc mang tên “Thanh niên” đã và đang phát huy hiệu quả trong đời sống của người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh.

 

Đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, các cấp bộ đoàn trong tỉnh luôn quan tâm, động viên đoàn viên thanh niên tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo; tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 31 nghìn hộ thanh niên vay hơn 1.000 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế. Hiện, toàn tỉnh có 26 tổ hợp tác, HTX thanh niên, 88 CLB thanh niên làm kinh tế, tạo việc làm ổn định cho nhiều ĐVTN và lao động địa phương với mức thu nhập từ 3-5 triệu đồng/người/tháng. Công tác phụ trách Đội, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng được chú trọng. Công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, tham gia xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được quan tâm, thực hiện tốt. Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh kết nạp 20.559 đoàn viên; giới thiệu 6.568 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 4.928 đoàn viên được kết nạp Đảng...

 

Phát huy truyền thống 89 năm xây dựng và trưởng thành, tuổi trẻ tỉnh ta ra sức thi đua lập thành tích tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, nỗ lực phấn đấu, xung kích tình nguyện, đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từng bước hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có “tâm trong”, “trí sáng”, “hoài bão lớn”, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tìm kiếm theo ngày