Phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2022

Ngày 17 tháng 01 năm 2022

Ngày 17/1, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2022 tới điểm cầu Hội Nông dân các huyện, thành phố trong tỉnh.

                                 


Hội nghị trực tuyến phát động phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi năm 2022.

           

Năm 2021, toàn tỉnh có trên 80.100 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; trong đó, có 188 hộ SXKD giỏi Trung ương; 1.252 hộ SXKD giỏi cấp tỉnh, còn lại là hộ SXKD giỏi cấp huyện, xã. Phong trào đã khơi dậy ý chí tự lực tự cường, dám nghĩ, dám làm, vượt mọi khó khăn để vươn lên làm giàu trong mỗi hội viên, nông dân. Các hộ nông dân, trong đó có nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mạnh dạn đưa các giống mới, đầu tư mở rộng sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Các hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đã tạo việc làm cho hơn 12.000 lao động; giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho hộ nghèo...

           

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về một số nội dung để đưa phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục có sức lan tỏa sâu, rộng trong toàn tỉnh, như: Tuyên truyền nội dung cốt lõi của phong trào góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của hội viên nông dân; liên kết, hợp tác, mở rộng quy mô sản xuất, đưa sản xuất gắn với bảo vệ môi trường và đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; vận động các hộ nông dân SXKD giỏi các cấp cùng chia sẻ với cộng đồng ở địa phương kiến thức, kinh nghiệm trong hoạt động SXKD đem lại hiệu quả kinh tế cao...

           

Năm 2022, Hội Nông dân tỉnh phấn đấu duy trì số hộ đăng ký nông dân SXKD giỏi đạt trên 100.000 hộ, trong đó có trên 90.000 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp.

Tìm kiếm theo ngày