Phát động Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương

Ngày 11 tháng 06 năm 2021

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao); Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương năm 2021. Cuộc thi nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam đến đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong nước và nước ngoài; tuyên truyền những thành tựu, tôn vinh những tấm gương điển hình, tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.


Đối tượng dự thi: Tất cả nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước; người nước ngoài đang sinh sống, làm việc và học tập tại Việt Nam.

           

Quy định về tác phẩm dự thi: Tác phẩm được sáng tác từ ngày 01/01/2019 đến nay, gồm ảnh đơn hoặc ảnh bộ (từ 5 đến 8 ảnh), ảnh màu hoặc ảnh đen trắng; trường hợp tác giả gửi ảnh dự thi bao gồm cả ảnh đơn và ảnh bộ thì ảnh đơn không được trùng với ảnh trong bộ ảnh. Mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 10 ảnh đơn/ảnh bộ tham dự cuộc thi; tác phẩm được sáng tác bằng phương pháp hiện thực, không chấp nhận ảnh chắp ghép, ảnh chỉnh sửa bằng phần mềm vi tính… Tác giả cần tìm hiểu thêm thông tin về cuộc thi truy cập tại địa chỉ: www.anhnghethuatbiendaoquehuong.com.

           

Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website: www.anhnghethuatbiendaoquehuong.com; thời gian nhận tác phẩm đến hết ngày 30/9/2021.

Tìm kiếm theo ngày