Nông dân Sông Mã thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Ngày 28 tháng 02 năm 2020

Những năm qua, Hội Nông dân huyện Sông Mã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp, nông thôn của huyện phát triển, từng bước hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.Nông dân xã Chiềng Sơ (Sông Mã) đẩy mạnh trồng cây ăn quả.


Hội Nông dân huyện Sông Mã hiện có 17.354 hội viên. Để các hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, Hội nông dân huyện thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện tuyên truyền, triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; chú trọng đề ra nhiệm vụ cụ thể với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh. Trong đó, trực tiếp tư vấn, dạy nghề, giúp đỡ nông dân triển khai các chương trình, đề án phát triển kinh tế; hướng dẫn áp dụng kỹ thuật vào sản xuất; cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, Hội Nông dân huyện đã phối hợp hướng dẫn các HTX xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng, tiêu thụ các sản phẩm nông sản an toàn; quảng bá xúc tiến thương mại các sản phẩm chủ lực của huyện, như: Nhãn, xoài; chỉ đạo hội nông dân các xã tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, giống cây trồng, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.


Năm 2019, Hội đã phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức 2 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ và hỗ trợ việc làm cho 140 hội viên nông dân tại các xã: Chiềng Cang, Chiềng Khương, Mường Sai và Mường Hung; mở 44 lớp tập huấn cho 1.288 lượt người về kỹ thuật chăm sóc, phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi và hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ăn quả; chỉ đạo hội nông dân các xã, thị trấn cung ứng 512 tấn vật tư, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật các loại. Cùng với đó, vận động, hướng dẫn, giới thiệu, hỗ trợ hộ nông dân xây dựng hệ thống tưới nhỏ giọt, tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thực hiện nhận ủy thác vay vốn với các tổ chức tín dụng trên địa bàn; quản lý 125 tổ tiết kiệm và vay vốn; giúp gần 3.900 hộ nông dân vay vốn sản xuất, kinh doanh với tổng dư nợ trên 116 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn nông dân và các HTX sản xuất theo chuỗi liên kết từ sản xuất cung ứng đến tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn; quảng bá xúc tiến thương mại các sản phẩm chủ lực của huyện. Đồng thời, tuyên truyền đến hội viên nông dân nâng cao ý thức bảo vệ, duy trì thương hiệu “Nhãn Sông Mã” khi đã được cấp có thẩm quyền cấp chứng nhận. Qua đó, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu đã không ngừng tăng về số lượng và chất lượng; xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương.Cán bộ khuyến nông xã Mường Hung (Sông Mã) hướng dẫn người dân chăm sóc nhãn thời kỳ ra hoa.

 

Theo thống kê năm 2019, Hội có 5.566 hội viên đạt tiêu chí hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó, có 3.763 hộ thu nhập từ 50-100 triệu đồng, 350 hộ từ 100-150 triệu đồng, 454 hộ từ 150-200 triệu đồng, 529 hộ từ 200-300 triệu đồng, 400 hộ từ 300-500 triệu đồng, 57 hộ từ 500-1 tỷ đồng, 13 hộ thu nhập trên 1,5 tỷ đồng từ các mô hình VAC, chăn nuôi gia súc, lai ghép cải tạo vườn nhãn và sơ chế long nhãn. Tiêu biểu như các hộ: Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Tư, Cầm Văn Bua, Nguyễn Bá Thụy, bản Tiên Cang (Chiềng Cang); Hoàng Văn Chép, Đặng Đình Quý, Hoàng Văn Sông, bản Hải Sơn (Chiềng Khoong); Vũ Văn Liên, bản Hát 8 (Mường Hung). Cùng các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Mô hình áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt Israel của ông Quàng Văn Diên, bản Tre (Chiềng Cang); mô hình VAC của ông Lò Văn Xôm, bản Kéo (Huổi Một); mô hình trồng bưởi da xanh và bưởi diễn của ông Lê Danh Phúc, bản C5 (Chiềng Khoong)...


Có thể nói, Hội Nông dân huyện Sông Mã đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai những giải pháp thiết thực và hiệu quả trong đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; giúp các hội viên nông dân thay đổi nhận thức trong sản xuất, kinh doanh, qua đó khơi dậy và phát huy tiềm năng, thế mạnh ở địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả chương trình  xây dựng nông thôn mới.

Tìm kiếm theo ngày