Nông dân Chiềng Ban thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở xã Chiềng Ban (Mai Sơn) đã trở thành động lực thúc đẩy nhiều nông dân khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế thông qua các mô hình trồng cây cà phê, cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, nâng cao thu nhập.


 

Hội viên nông dân bản Củ 2, xã Chiềng Ban (Mai Sơn) trồng cam thu nhập cao.

 

Điển hình như gia đình hội viên nông dân Hoàng Văn Chất, bản Củ 2, xã Chiềng Ban đã chuyển đổi một phần diện tích đất trồng cà phê sang trồng cây ăn quả có múi từ năm 2014. Đến nay, gia đình ông Chất đã có 4.000 cây cam, bưởi trên diện tích 4 ha với các giống: Cam Vinh lòng vàng, cam V2, cam C36, cam đỏ, cam Mỹ, cam đường, bưởi da xanh; duy trì 2 ha cây cà phê trồng xen cam, bưởi đã cho thu hoạch. Gia đình ông Chất còn đầu tư hệ thống tưới ẩm tự động và nuôi 10 con bò nhốt chuồng, 300- 400 con gia cầm để lấy phân ủ hoai mục bón cho cây trồng. Năm 2018, vườn cây ăn quả của gia đình ông Chất đã cho thu hoạch hơn 60 tấn quả có múi, trừ chi phí lãi gần 1 tỷ đồng. Để tạo ra vùng nguyên liệu tập trung tiêu thụ theo các đơn hàng lớn, năm 2018, ông Chất đã thành lập Hợp tác xã Trường Tiến với 17 thành viên tham gia trồng và chăm sóc 15 ha cam, 20 ha cà phê. Đến nay, toàn bộ diện tích sản xuất của Hợp tác xã Trường Tiến đã được cấp chứng chỉ sản xuất cây có múi theo tiêu chuẩn VietGap.


Hiện, xã Chiềng Ban có hơn 1.200 hội viên nông dân, sinh hoạt ở 26 chi hội bản, tiểu khu. Để phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, những năm qua, Hội Nông dân xã Chiềng Ban đã tích cực xây dựng hội vững mạnh; thường xuyên phối hợp với cơ quan chức năng huyện, tỉnh tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất về thâm canh cây trồng, chăm sóc vật nuôi, cung ứng vật tư, tạo điều kiện cho các hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Đẩy mạnh vận động, tuyên truyền các hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, nhất là 3 phong trào lớn của hội, gồm: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; phong trào xây dựng nông thôn mới; nông dân tham gia bảo vệ an ninh quốc phòng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong chăn nuôi, trong sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ... Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân xã Chiềng Ban đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 10 lớp tập huấn cho hơn 1.000 lượt hội viên nông dân tham gia tiếp thu kiến thức kỹ thuật sản xuất nông nghiệp; thực hiện Chương trình ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT cho các hộ hội viên nông dân vay hàng chục tỷ đồng đầu tư trồng, chăm sóc cây cà phê, cây ăn quả và phát triển chăn nuôi.


Ông Lò Văn Sâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Ban, cho biết: Qua phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đã xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Tiêu biểu như: Mô hình trồng cà phê kết hợp nuôi lợn cho thu nhập 750 triệu đồng/năm của gia đình hội viên Trần Thị Thơm, Hợp tác xã 3; mô hình trồng cam, cây cà phê cho thu nhập 600 triệu đồng/năm của gia đình hội viên Đỗ Xuân Khởi, bản Hoa Mai; mô hình trồng cà phê kết hợp nuôi lợn cho thu nhập 650 triệu đồng/năm của gia đình hội viên Đoàn Hữu Tích, Hợp tác xã 3; mô hình trồng cà phê kết hợp nuôi bò cho thu nhập 700 triệu đồng/năm của gia đình hội viên Đặng Đình Thị, bản Hoa Mai... Hiện, toàn xã có 210 hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi cấp xã, 74 hộ cấp huyện, 43 hộ cấp tỉnh, 11 hộ cấp Trung ương.


Thông qua các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi của Hội Nông dân xã Chiềng Ban, nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng giá trị sử dụng đất, nâng cao thu nhập và góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, qua đó đã đưa xã Chiềng Ban được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015. Hiện nay, xã Chiềng Ban tiếp tục thực hiện duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Hội Nông dân xã tăng cường các hoạt động trợ giúp nông dân phát triển kinh tế; vận động các hội viên và nhân dân tham gia thực hiện nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Tìm kiếm theo ngày