Nỗ lực bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Ngày 03 tháng 06 năm 2020

Những năm qua, công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng luôn được huyện Mai Sơn quan tâm chỉ đạo, tăng cường quản lý nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, lâu dài.

 

 

 

Đội liên ngành của huyện kiểm tra hoạt động khai thác cát

trên sông Đà thuộc địa phận huyện Mai Sơn.

                 

Huyện Mai Sơn có 10 đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng tập trung tại các xã Nà Bó, Chiềng Mung, Mường Bon, Phiêng Cằm, Tà Hộc, Cò Nòi, Hát Lót. Do nhu cầu xây dựng các công trình dự án phát triển kinh tế, xã hội và nhà ở của nhân dân ngày càng cao nên việc khai thác, vận chuyển, tập kết khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, lợi nhuận khai thác khoáng sản khá cao nên một số tổ chức và người dân đã thực hiện khai thác trái phép. Trước thực trạng đó, hằng năm, huyện Mai Sơn đã thành lập đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm việc khai thác, vận chuyển tiêu thụ khoáng sản, sản xuất vật liệu trên địa bàn huyện; kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các khu vực có hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường lực lượng nắm bắt, phát hiện và kịp thời xử lý các vi phạm. Giao chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện, nếu để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng trái phép thành điểm nóng, ảnh hưởng xấu đến môi trường, làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc cho nhân dân; phối hợp với 2 huyện giáp ranh Bắc Yên, Mường La bàn giải pháp giải quyết tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên sông Đà và ban hành quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ khoáng sản vùng giáp ranh giữa 3 huyện.

                 

Từ năm 2016 đến nay, UBND huyện đã ban hành 13 văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thường xuyên giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra, kiểm tra đối với 10 tổ hợp tác xã, hợp tác xã, công ty trong sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn. Trong đó, 100% đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện đã thực hiện lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định. Trong đó, 6/7 đơn vị được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra và xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án; 3/3 đơn vị đã đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải theo kế hoạch bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn chưa thực hiện đầy đủ các nội dung về bảo vệ môi trường, UBND huyện xử phạt 15 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về khoáng sản, nộp ngân sách Nhà nước 276 triệu đồng.

                 

Trao đổi với ông Lèo Văn Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Tà Hộc, được biết: Trên địa bàn xã có Công ty TNHH Quang Phóng Tây Bắc và Công ty cổ phần Phú Lâm (Phù Yên) được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát làm vật liệu xây dựng, không có hiện tượng khai thác cát trái phép. Nếu có thuyền đến khai thác trái phép, xã cũng báo cáo huyện để kịp thời kiểm tra, lập biên bản xử lý, đình chỉ. Bên cạnh đó, tại khu vực cảng, đã có trạm cân tải với các xe chở cát, đảm bảo chở đúng tải trọng theo quy định.

                 

Ông Lò Văn Biên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Mai Sơn, cho biết: Việc quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Mai Sơn thời gian qua vẫn còn gặp khó khăn như: Các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép và vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng chủ yếu về đêm, thường xuyên di chuyển tàu khai thác, thay đổi địa điểm khai thác trên sông; tập kết lán trại, khai thác tại nơi có địa hình phức tạp, đi lại khó khăn... Để siết chặt công tác quản lý khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tiếp tục tham mưu với UBND huyện tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất nếu phát hiện ô nhiễm hoặc nhận được phản ánh, kiến nghị của nhân dân xung quanh khu vực; gắn trách nhiệm quản lý môi trường trên địa bàn quản lý với trách nhiệm người đứng đầu địa phương, nếu để xảy ra ô nhiễm môi trường thành điểm nóng tập trung đông người, ảnh hưởng xấu đến môi trường, mất an ninh trật tự xã hội, gây bức xúc cho nhân dân...

Tìm kiếm theo ngày