Những bài hát về Sơn La

Ngày 02 tháng 02 năm 2017Sơn La tình yêu trong tôi

Nhạc và lời: Nguyễn Đắc Cường

Thể hiện: Nguyễn Mạnh Tuấn


Chè quê tôi

Tác giả: Mùi Hái

Thể hiện: Mùa Thị Gánh


Gọi mùa xuân đại ngàn

Tác giả: Mè Hoàng Thanh

Lời Mông: Hờ A Di

Thể hiện: Thái Quảng


Phố núi tình yêu

Tác giả: Đức Trịnh

Lời thơ: Hà Thu

Thể hiện: Duy Sơn

Sơn La khúc tình ca

Tác giả: Việt Cường

Thể hiện: Duy Sơn - Hồng Thơm - Thái Quảng - Hồng Năm - Văn Tài - Phương Thanh - Đại Lộc - Ngọc Quyên


Tây Bắc năm xưa đón Bác Hồ

Tác giả: Cầm Bích

Thể hiện: Hải Yến


Thành phố hoa Ban

Tác giả: Bùi Khắc Bạo

Thể hiện: Hải Yến - Thái Quảng - Hồng Năm - Phương Thanh - Đại Lộc - Hà Thơm - Vân Anh


Tình ca bên cối ngàn

Tác giả: Cầm Minh Thuận

Thể hiện: Hồng Luyến - Ngọc Quyên - Vân Anh - Trần Sùng  - Duy Sơn - Đại Lộc


Tình ca mùa xuân

Tác giả: Cầm Bích - Lò Vũ Vân

Thể hiện: Hà Thơm


Tình rừng

Tác giả: Sa Yên

Thể hiện: Thanh Tùng - Văn Tài - Đại Lộc - Thái Quảng - Trần Sùng


Tình sơn nữ sông Đà

Tác giả: Xuân Dũng

Lời thơ: Dương Thị Mùi

Thể hiện: Hồng Luyến


Về cùng Sơn La ngày mới

Tác giả: Xuân Thủy

Thể hiện: Lò Thinh - Hồng Năm - Thái Quảng - Thu Hiền - Văn Tài - Phương Thanh

Tìm kiếm theo ngày