Nhiều mô hình tiết kiệm hay của phụ nữ Chiềng Khoang

Ngày 10 tháng 10 năm 2019

Thời gian qua, Hội LHPN xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai) đã triển khai xây dựng một số mô hình tiết kiệm mang lại hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia, tạo nguồn quỹ cho các gia đình hội viên hoàn cảnh khó khăn vay vốn phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.Tổ tiết kiệm Chi hội phụ nữ bản Hán, xã Chiềng Khoang (Quỳnh Nhai) triển khai hỗ trợ hội viên vay vốn.


Chị Tòng Thị Tiếp, Chủ tịch Hội LHPN xã Chiềng Khoang, cho biết: Để nâng cao đời sống cho hội viên, Ban Chấp hành Hội LHPN xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức chuyển giao kỹ thuật sản xuất cho hội viên; nhận ủy thác với các ngân hàng cho hội viên vay vốn đầu tư sản xuất. Đồng thời, xây dựng một số mô hình tiết kiệm, như: “5 nghìn đồng/hội viên/tháng”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Lợn nhựa tiết kiệm”, giúp hội viên hoàn cảnh khó khăn có vốn đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống. Trao đổi thêm, được biết, hiện Hội LHPN xã Chiềng Khoang có 11 chi hội, với 1.161 hội viên tham gia sinh hoạt, trong đó, 2,6% số hội viên thuộc hộ nghèo. Để triển khai các mô hình tiết kiệm có hiệu quả, thiết thực, Hội đã tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hiểu về ý nghĩa của việc thực hành tiết kiệm; vận động cán bộ hội gương mẫu đi đầu thực hành tiết kiệm. Đến nay, 11 chi hội duy trì hiệu quả các mô hình tiết kiệm, với sự tham gia của 1.080 hội viên. Từ năm 2017 đến nay, các hội viên đã tiết kiệm được gần 5 tấn gạo, giúp đỡ 171 hội viên hoàn cảnh khó khăn và gần 160 triệu đồng, giúp 32 hội viên hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế, trong đó 6 gia đình hội viên đã thoát nghèo.


Chúng tôi đến thăm Chi hội Phụ nữ bản Hán là Chi hội tiêu biểu trong phong trào thi đua thực hành tiết kiệm. Chi hội có hơn 180 hội viên tham gia sinh hoạt. Để có nguồn vốn giúp hội viên hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất, Chi hội đã thống nhất thành lập mô hình tiết kiệm: “Hũ gạo tiết kiệm” và “5 nghìn đồng/hội viên/tháng”. Với đặc thù 100% hội viên làm nông nghiệp, Chi hội đã linh hoạt trong việc thu quỹ tiết kiệm, đó là thu 60.000 đồng/năm sau khi thu hoạch lúa vụ mùa. Đến nay, Chi hội đã tiết kiệm được gần 1 tấn gạo, hơn 30 triệu đồng, từ nguồn tiết kiệm này, Chi hội đã cho gia đình hội viên hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Hiện, Chi hội chỉ còn 12 hội viên thuộc diện hộ nghèo.


Còn tại Chi hội phụ nữ bản Phiêng Lỷ, việc triển khai các mô hình tiết kiệm cũng được các hội viên tích cực tham gia. Với mô hình tiết kiệm “5 nghìn đồng/hội viên/tháng”, Chi hội dã tiết kiệm được hơn 40 triệu đồng, giúp 7 hội viên vay phát triển kinh tế. Chị Cà Thị Nính, hội viên Chi hội Phụ nữ bản Phiêng Lỷ, cho hay: Từ số tiền được vay của Chi hội, tôi đã mua con giống để chăn nuôi. Hiện gia đình tôi có 3 con bò, 15 con dê, chăm sóc 1 ha cà phê, thu nhập trung bình hơn 80 triệu đồng/năm.


Có thể thấy, việc triển khai xây dựng các mô hình thực hành tiết kiệm của Hội LHPN xã Chiềng Khoang đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực. Qua mô hình, giúp hội viên có vốn đầu tư phát triển sản xuất, có thêm kinh nghiệm về cách tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, vươn lên xóa nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Đồng thời, tạo sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ giữa các hội viên, gia đình cũng như trong cộng đồng.

Tìm kiếm theo ngày