Nêu cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên và nhân dân trong phòng chống dịch Covid-19

Ngày 02 tháng 12 năm 2021

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự vào cuộc tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội cùng nhân dân, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái bình thường mới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.


Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ bùng dịch trở lại rất cao. Một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân có biểu hiện chủ quan, lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; một số người chưa tuân thủ các quy trình cách ly, còn tự do đi lại, thăm thân, tiếp xúc với nhiều người.


Trước diễn biến phức tạp của dịch, nhất là thế giới vừa phát hiện biến thể mới Omicron với khả năng lây nhiễm cao, do vậy cần nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, viên chức, nhất là người đứng đầu trong phòng, chống dịch. Các cấp, các ngành, huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới.


Thực hiện nghiêm quy định 5K, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch; chấp hành những quy định của Nhà nước, quy ước, hương ước của địa phương, quy định của cơ quan, đơn vị về thực hiện nếp sống văn minh  trong việc cưới, việc tang.  Coi đây là một tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức


Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân thực hiện nếp sống văn minh nơi cư trú; chấp hành nghiêm việc thực hiện quy định 5K về phòng chống dịch trong tổ chức cưới, việc tang, tham gia lễ hội... Tổ chức đăng ký, cam kết với chính quyền địa phương cơ sở về thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch, đảm bảo giãn cách, không tập trung đông người; thực hiện quét mã QR tại nơi tổ chức; nếu có khách ngoại tỉnh đến, cần thực hiện việc khai báo theo quy định. Đối với việc hiếu, việc tang, tuyên truyền vận động nhân dân rút ngắn thời gian tổ chức lễ tang theo nghi thức nhanh gọn, hạn chế thăm viếng trong cùng một thời điểm; giảm giảm bớt tối đa các nghi lễ không cần thiết; khuyến khích người dân sử dụng hình thức chia buồn bằng điện hoa, điện chia buồn. Hạn chế mời khách ăn uống đông người trong đám tang, cúng giỗ.

 

Nếu để xảy ra dịch bệnh Covid ở cơ quan, đơn vị địa phương hoặc để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức do đơn vị quản lý vi phạm các quy định trong phòng chống dịch thì kiên quyết xử lý theo quy định của Đảng, Nhà nước. Các trường hợp không thực hiện nghiêm quy định 5K và vi phạm các quy định về phòng, chống dịch phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.


Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với công tác phòng chống dịch. Phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân tổ chức trong công tác phòng chống dịch. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương, cơ quan, đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không gương mẫu, vi phạm các quy định phòng chống dịch


Phát động phong trào thi đua sâu rộng về nêu cao vai trò trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xây dựng thực hiện các quy định về nếp sống văn minh; chung sức, đồng lòng trong công tác phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, vì sức khỏe của nhân dân và phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Tìm kiếm theo ngày