Nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và HTX trong lĩnh vực nông nghiệp

Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Ngày 19/10, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp. Dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Sơn La có các đồng chí: Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

                                


Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

           

Kết quả, 20 năm qua, tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp phát triển kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đạt trên 8.180 tỷ đồng; ngân sách Nhà nước hỗ trợ HTX nông nghiệp trên 7.283 tỷ đồng. Đến nay, cả nước có 18.000 HTX, 34.871 tổ hợp tác và 79 liên hiệp HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với trên 3,2 triệu thành viên; vốn hoạt động của các HTX nông nghiệp đạt trên 29.425 tỷ đồng, doanh thu bình quân 2,44 tỷ đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên đạt 40,5 triệu đồng/năm. Trên 2.200 HTX ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số vào sản xuất; có 4.339 HTX đảm nhận bao tiêu nông sản trên cả nước...

           


Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Hội nghị.

           

Tỉnh Sơn La, hiện có 745 HTX, 257 tổ hợp tác với trên 34.300 thành viên, trong đó 615 HTX dịch vụ nông nghiệp. Tổng số vốn điều lệ đạt 530 tỷ đồng; doanh thu bình quân của HTX đạt 2 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân của thành viên, lao động HTX đạt trên 4 triệu đồng/người/tháng. Có 193 HTX đủ điều kiện được cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm nông sản...

           

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố và HTX đề xuất ý kiến, như: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách phát triển HTX nông nghiệp; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Luật HTX; có thêm cơ chế khuyến khích HTX nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, chế biến và thương mại sản phẩm; tăng cường hỗ trợ kho bảo quản, sơ chế, chế biến, đóng gói, tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện HTX tham gia liên kết chuỗi giá trị nông sản, khuyến khích, hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng mã số vùng trồng gắn với phát triển vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm; có nhiều chương trình hỗ trợ HTX tìm đầu ra cho nông sản xuất khẩu...

           

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các bộ, ngành, địa phương, Liên minh HTX Việt Nam tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên và nhân dân về bản chất, vai trò của kinh tế tập thể; chú trọng phát triển HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ trẻ, đã qua đào tạo; hỗ trợ các HTX tiếp cận các chương trình, dự án, đề án để HTX được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước...

Tìm kiếm theo ngày