Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 28 tháng 02 năm 2020

Thời gian qua, huyện Sốp Cộp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, lãng phí, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH.Điểm trường mầm non, tiểu học ở bản Huổi Luông, xã Mường Lèo (Sốp Cộp) thi công đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.


Xác định phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, huyện Sốp Cộp đã tổ chức quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Năm 2019, huyện đã tổ chức 7 cuộc tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, với 447 lượt người nghe; đăng tải nhiều tin, bài tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán những hành vi vi phạm, tham nhũng, lãng phí và các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức, đơn vị...


Ông Lê Tiến Lợi, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Với phương châm phòng là chính và từng bước đẩy lùi các biểu hiện tham nhũng, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực. Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai đồng bộ; công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế trong thực hiện của các đơn vị. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã. Kết quả, không có đơn vị nào vi phạm công tác phòng, chống tham nhũng. Năm 2019, qua tổ chức 8 cuộc thanh tra tại 12 đơn vị, đã ban hành quyết định thu hồi 347 triệu đồng chi sai quy định nộp vào ngân sách Nhà nước; giảm trừ thanh toán 37 triệu đồng; kiểm điểm, khiển trách 30 trường hợp; các đơn vị có sai phạm đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với thủ trưởng đơn vị, kế toán và các cá nhân có sai phạm. Trong thực hiện quy định về việc nhận, nộp lại quà tặng, đến thời điểm này các cơ quan chức năng huyện không nhận được báo cáo hoặc đơn thư tố giác, tố cáo và không phát hiện các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức nhận quà tặng, sử dụng tiền, tài sản công trái quy định...


Bên cạnh đó, huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã thực hiện đúng các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của tổ chức, đơn vị. Đặc biệt là công khai, minh bạch trong thực hiện các chế độ, chính sách; quy trình, thủ tục giải quyết công việc, gắn với cải cách thủ tục hành chính; công khai việc quản lý, sử dụng ngân sách, sử dụng tài sản công, hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Năm 2019, qua thẩm tra quyết toán ngân sách đối với các đơn vị dự toán, UBND huyện thu hồi số tiền trên 27 triệu đồng do chi sai chế độ năm 2018 đối với các đơn vị dự toán và UBND các xã. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập đã được tổ chức kê khai tài sản, thu nhập hằng năm cho các đối tượng thuộc diện phải kê khai. Toàn huyện có 261 người trong diện phải kê khai, tỷ lệ đã kê khai đạt 100%. Sau khi công khai kết quả kê khai, không phát sinh ý kiến phản ánh, kiến nghị, tố cáo liên quan đến việc kê khai, minh bạch tài sản thu nhập. Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, năm 2019 đã tiếp nhận và giải quyết 16.539 hồ sơ, gồm các lĩnh vực đất đai, tài nguyên; xây dựng, kinh tế hạ tầng; tài chính kế hoạch; tư pháp; lao động; giáo dục - đào tạo; nông nghiệp; thực hiện chính sách xã hội... Trong đó, đã giải quyết đúng hạn 16.391 hồ sơ, còn 148 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết.


Thời gian tới, huyện Sốp Cộp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thực hiện các chế tài cụ thể để nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ động tiến hành triển khai các cuộc thanh tra gắn với thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại các cơ quan, đơn vị; trong đó, chú trọng các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao, như xây dựng cơ bản, đất đai, giải phóng mặt bằng; thu, chi ngân sách, mua sắm tài sản công, công tác cán bộ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm.

Tìm kiếm theo ngày